• Go to:

U jedné třetiny pacientů pouze režimová opatření nepomohou. Pokud režimová opatření a změna životního stylu nezlepší Vaše příznaky, lékař Vám doporučí medikamentózní léčbu. Tato kapitola popisuje různé skupiny léků.

Vhodný výběr léku mohou ovlivnit:

 • Vaše příznaky
 • Vaše anamnéza
 • Léky, které v současné době užíváte
 • Dostupnost daného léku
 • Vaše osobní preference
 • Tato kapitola nabízí obecné informace o medikamentózní léčbě. Léková situace je v každé zemi odlišná.

Zde jsou skupiny léků používané k léčbě syndrom hyperaktivního močového měchýře:

 • Antagonisté muskarinových receptorů
 • Beta – 3 agonisté
 • Desmopresin

Antagonisté muskarinových receptroů

AMR jsou skupinou léků, které snižují abnormální kontrakce močového měchýře a tím snižují urgence. Je to nejvyužívanější skupina léků k léčbě příznaků OAB. Existuje několik druhů AMR:

 • Darifenacin
 • Fesoterodine
 • Oxybutynin
 • Propiverine
 • Solifenacin
 • Tolterodine
 • Trospium chloride

Nežádoucí účinky těchto léků jsou mírné. Mezi ně patří sucho v ústech, syndrom suchého oka, pálení žáhy a zácpa. Mezi vzácné nežádoucí účinky patří pocit plného nosu, rozmazané vidění, závrať a obtížné močení.

Beta-3 agonisté

Beta-3-agonisté jsou novou skupinou léků, které mají shodný účinek jako AMR na močový měchýř. V současné době se používá pouze Mirabegron.

Mirabegron je indikován v případě selhání léčby AMR a nebo její intolerance. Nežádoucí účinky Mirabegronu jsou obvykle mírné.

Desmopresin

Desmopresin snižuje množství produkované moči. Tento lék je doporučován v případě nykturií. Desmopresin může snížit počet nočních mikcí a tím zlepšit kvalitu spánku. Lék je dostupný ve formě tablet, nosního spreje a tablet rozpustných v ústech. Užívá se těsně před spaním, doba účinnost trvá po dobu 8-12 hod.

Desmopresin může způsobit pokles hladiny sodíku v krvi. Proto se jeho hodnota kontroluje před zahájením a během léčby. Méně časté nežádoucí účinky jsou bolesti hlavy, nevolnost, průjem, bolesti břicha, závratě a sucho v ústech. Mezi vzácné nežádoucí účinky patří vysoký krevní tlak, otoky dolních končetin (periferní otoky).

error: Content is protected !!