• Go to:

Benigní hyperplazie prostaty (BPH) může ovlivnit způsob vašeho normálního močení. To se děje proto, že zvětšená prostata tlačí močovou trubici na hrdlo močového měchýře.

Někdy jsou příznaky mírné. Budete například muset močit častěji nebo bude obtížnější úplně vyprázdnit močový měchýř. Tyto příznaky jsou normální součástí stárnutí – stejně jako snížení pohyblivosti, zhoršení paměti nebo přizpůsobivosti. Je možné, že vám lékař léčbu mírných příznaků nedoporučí.

Někdy jsou příznaky velmi nepříjemné a mohou mít negativní vliv na kvalitu vašeho života. V tomto případě můžete mít prospěch z léčby.

Příznaky, které jsou často nazývané symptomy dolních cest močových (LUTS – Lower urinary tract symptoms), mohou být způsobeny zvětšenou prostatou, ale také jinými příčinami ovlivňující močový systém.

Druhy příznaků

U mužů s BPH mohou příznaky ovlivnit močení různými způsoby:

 • Způsob udržení moče v močovém měchýři (jímání moče)
 • Způsob močení (vyprazdňování)
 • Jak se cítíte po vymočení (po mikci)

Příznaky poruchy jímání moče zahrnují:

 • Nucení na močení častěji než obvykle
 • Potřeba vstávat v noci na močení
 • Náhlé nucení na močení a potíže s jeho oddálením
 • Jakýkoliv mimovolní únik moči

Mezi mikční příznaky patří:

 • Slabý proud moči
 • Rozdělení nebo rozstřik proudu moči
 • Přerušované močení
 • Nutnost tlačení při močení
 • Chvíli trvá, než se močení spustí
 • Prodloužená délky močení
 • Ve vzácných případech akutní nebo chronická retence moči

Příznaky po vymočení zahrnují:

 • Pocit nedokonale vyprázdněného močového měchýře
 • Nedobrovolný únik moči nebo únik malého množství moči do spodního prádla krátce vymočení (postevakuační dribbling)
error: Content is protected !!