• Go to:

Radikální prostatektomie je možnost chirurgické léčby lokálně pokročilého karcinomu prostaty. Cílem tohoto operačního výkonu je odstranit co nejvíce nádorové tkáně. To se provádí tak, že se odstraní celá prostata spolu se semennými váčky a s okolní tkání, která je zasažena nádorem. Výkon taktéž zahrnuje odstranění lymfatických (mízních) uzlin v oblasti pánve. Tento výkon je prováděn v celkové anestezii.
Radikální prostatektomií není vždy možné odstranit celý nádor. V tomto případě Vám lékař doporučí doplňkovou (adjuvantní) léčbu, a to ozařování či hormonální léčbu.

Jedná se o otevřenou či laparoskopickou operaci. Při otevřené operaci chirurg rozřízne břišní stěnu anebo hráz (malou oblast mezi konečníkem a zevním genitálem), čímž získá přímý přístup k prostatě. Pak odstraní prostatu a semenné váčky. Dále odstraní veškerou tkáň, která je postižena nádorem. Následně jsou na sebe napojeny močový měchýř a močová trubice (Obr. 1). Lékař zavede cévku, která napomáhá hojení močové trubice a močového měchýře. Cévka se obvykle odstraňuje po 7 dnech.

Při laparoskopické operaci chirurg vloží malé plastové trubičky do Vašeho břicha a přes tyto posune operační nástroje potřebné k odstranění prostaty. Jedna z těchto malých trubek je využita k vložení kamery, která poskytne operatérovi vysoce kvalitní obraz prostaty na videomonitoru. Laparoskopická operace může být uskutečněna i pomocí roboticky asistovaného systému.

Otevřený i laparoskopický výkon jsou v odstranění karcinomu prostaty stejně efektivní.

Obr. 1: Při radikální prostatektomii chirurg odstraní celou prostatu a semenné váčky.
Obr. 1: Při radikální prostatektomii chirurg odstraní celou prostatu a semenné váčky.

Jak se mohu na výkon připravit?

Váš lékař Vám poskytne podrobné informace. Abyste byl připraven na anestezii, 6 hodin před výkonem nesmíte jíst, pít a kouřit. Pokud užíváte jakékoliv léky, informujte o tom svého lékaře. Je možné, že bude třeba několik dní před operací je vysadit. Lékař Vám řekne, kdy je můžete začít znovu užívat.

Jaké jsou vedlejší účinky operace?

Obvykle můžete opustit nemocnici mezi 3. až 7. dnem po operaci. Délka hospitalizace se liší v různých zemích. Několik týdnů po otevřené prostatektomii můžete cítit mírnou bolest v podbřišku . Po operaci Vás může trápit močová inkontinence (únik moči) nebo erektilní dysfunkce (porucha erekce). Pro tyto stavy budete potřebovat další léčbu.

Pokud dojde k následujícím, kontaktujte lékaře či nemocnici:

  • máte horečku
  • máte silné krvácení
  • máte silnou bolest
  • máte problémy s močením

Odstranění pánevních mízních uzlin může vést k tzv. lymforee – výtoku lymfy, tedy mízní tekutiny, na povrch kůže. To může kůži poškodit či vést k infekci. Léčbu proberte s lékařským týmem.

Radikální prostatektomie může být příčinou stresové močové inkontinence. Protože prostata obklopuje močovou trubici, napomáhá odolávat tlaku plného močového měchýře. Když je prostata odstraněna, tento efekt odpadá. Existují určitá doporučení jak zlepšit nebo léčit stresovou inkontinenci.

Dalším častým důsledkem operace je následná porucha erekce. Pokud chirurg potřebuje odstranit i tkáň kolem prostaty, vzniká tím riziko, že se poškodí cévy a nervy, což pak vede k dané poruše. Během operace se chirurg snaží příslušné nervy ušetřit. Úspěch pak záleží na agresivitě nádoru a na jeho umístění. V případě potřeby Vám lékař doporučí léčbu poruchy erekce. Mějte na paměti, že hlavním cílem radikální prostatektomie je odstranit nádor a vyléčit Vás.

Jaký je výsledek léčby?

Radikální prostatektomie je standardním postupem u lokálně pokročilého karcinomu prostaty. Ve většině případů jsou však nezbytné další následné způsoby léčby, aby nádor byl kompletně odstraněn. Nejběžnějším postupem po radikální prostatektomii je ozařování a hormonální léčba. Tyto postupy mohou mít další vedlejší účinky a mít tak dopad na kvalitu Vašeho života.

Léčba po operaci

Jestliže hodnota PSA v krvi po operaci prokáže, že nádor nebyl zcela odstraněn, budete potřebovat doplňkovou (adjuvantní) léčbu za účelem odstranění všech nádorových buněk. Jaká možnost je pro Vás nejlepší si prodiskutujte se svým lékařem.

Jaké bude další sledování?

Po radikální prostatektomii Vám lékař stanoví pravidelné kontroly. Běžné je sledovat pacienta alespoň 5 let. Při každé návštěvě lékař zkontroluje hodnotu Vašeho PSA, někdy je třeba provést vyšetření pohmatem přes konečník. Účelem je sledování toho, jak se zotavujete po operaci, kontrola Vašeho celkového zdravotního stavu a včasný záchyt možného návratu onemocnění.

error: Content is protected !!