• Go to:

Terapie extrakorporální rázovou vlnou je speciálním druhem léčby, při které jsou na tkáň penisu zaměřeny svazky rázových vln velmi nízké intenzity, které mají zlepšit erektilní funkci. Léčba sestává z několika sezení a dle potřeby je možno ji opakovat.

Terapie rázovou vlnou představuje zcela moderní přístup k léčbě ED, v současné době však stále ještě není k dispozici jako standartní a běžná metoda terapie. Zda je tento druh léčby ve Vašem případě vhodnou léčbou, se zeptejte svého lékaře.

Zajímavý fakt

Terapie rázovou vlnou je velmi často využívána k léčbě ledvinových kamenů a řady jiných neurologických stavů, jako například artritidy. V těchto případech se ovšem využívá vyšších intenzit rázových vln.

Kdy bych měl zvážit léčbu pomocí rázové vlny?

Lékař Vám může doporučit léčbu lehké ED pomocí rázových vln, pokud nechcete či nejste schopni užívat PDE5I. Nicméně je třeba mít na paměti, že se nejedná o běžně dostupný typ léčby ED.

Jak terapie pomocí rázové vlny funguje?

Rázové vlny způsobují v tkáni penisu drobná poranění, která během svého hojení podněcují tvorbu nových cév, které zvyšují přívod krve do penisu. Tímto mechanismem může dojít ke zlepšení schopnosti dosáhnout erekce a udržet ji.

error: Content is protected !!