• Go to:

Život s rakovinou semenníka

Diagnóza rakoviny je stresujúca udalosť. Dobré informácie o vašom ochorení pomáhajú lepšie zvládať stres. Rozprávajte sa so svojim ošetrujúcim personálom a zistite si o ochorení čo najviac. Čím viac informácií o ochorení máte, tým lepšie sa viete rozhodnúť o prípadnej liečbe. Život s jedným semenníkom Muž s jedným semenníkom môže robiť všetko, čo by robil

Read more

error: Content is protected !!