• Go to:

Niekedy sú liečba liekmi alebo režimové opatrenia pri stresovej inkontinencii (SUI) nedostatočné. V takomto prípade vám môže lekár odporučiť chirurgické riešenie.

Možnosti operačného riešenia stresovej inkontinencie:

  • implantácia pásky
  • umelá kompresia močovej rúry (zavedenie balónikov)
  • umelý zvierač
  • výplňové materiály (bulking agents)

Spoločne so svojim lekárom môžete zvoliť najvhodnejšiu metódu chirurgickej liečby. Pri rozhodovaní o vhodnej metóde hrá úlohu vek pacienta, závažnosť inkontinencie, závažnosť obťaží a celkový zdravotný stav.

V tejto časti uvádzame všeobecné informácie, pričom konkrétna situácia sa môže v rôznych štátoch líšiť.

error: Content is protected !!