• Go to:

Imunoterapia je typ medikamentóznej liečby podporujúci imunitný systém v boji proti nádorovým bunkám. Tento druh liečby sa používa iba v špecifických prípadoch. Ak je váš zdravotný stav dobrý a máte málo pľúcnych metastáz, lekár vám môže odporučiť túto liečbu.

Na liečbu metastázujúcej rakoviny obličky sa používajú dva rôzne druhy imunoterapie:

  • Interferón- alfa (INF-α)
  • Interleukín-2 (IL-2)

Lekár vám môže odporučiť liečbu interferónom-alfa, ak podtyp vášho nádoru je svetlobunkový renálny karcinóm a nádor sa rozšíril iba do pľúc. Interferón sa zvyčajne kombinuje s antiangiogénnym liekom bevacizumab. Podáva sa podkožne. Lekár vás oboznámi s plánom liečby. Ak vám lekár odporučí liečbu interleukínom-2, budete musieť počas liečby ostať kvôli vedľajším účinkom v nemocnici.

Interferón-alfa a interleukín-2 môžu spôsobiť závažné vedľajšie účinky. Medzi najčastejšie patrí únava a symptómy podobné chrípke, ako sú horúčka, zimnica, bolesti hlavy, svalov a kĺbov. Takmer každý, kto podstúpi imunoterapiu, má v jej začiatkoch tieto vedľajšie účinky. K zlepšeniu zvyčajne dochádza v priebehu liečby. Tieto symptómy sa objavujú od 2 do 4 hodín po podaní injekcie a trvajú asi 12 hodín. Príznaky môže pomôcť zmierniť paracetamol.

Imunoterapia môže viesť k dočasnému poklesu počtu červených alebo bielych krviniek a krvných doštičiek. Pokles počtu bielych krviniek môže zvýšiť riziko infekcie. Pokles počtu červených krviniek môže spôsobiť únavu a dýchavičnosť. Ak je ich hladina príliš nízka, môže byť potrebná krvná transfúzia. Pokles počtu krvných doštičiek môže spôsobiť krvácanie z nosa a z ďasien pri ich čistení, alebo viesť k vzniku malý červených škvŕn a modrín na horných a dolných končatinách, známych ako petechie. Tiež sa môže vyskytnúť svrbenie, suchosť pokožky a vyrážky.

V prípade, ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z týchto vedľajších príznakov, kontaktujte zdravotnícky personál. Lekár vám bude pravidelne kontrolovať krvný obraz.

Medzi ďalšie príznaky patria nevoľnosť a zvracanie, hnačka, strata chuti do jedla, zmeny chuti alebo kovová pachuť v ústach. Môžete tiež pociťovať bolesť hrdla a bolesť pri prehĺtaní. Keďže tieto príznaky môžu viesť k dehydratácií, strate na váhe a podvýžive, upovedomte svojho lekára alebo zdravotnú sestru, ak pretrvávajú.

Počas cyklu liečby môžete mať depresiu, pociťovať úzkosť alebo mať problém so spánkom. Tieto pocity môžu byť vedľajšími účinkami imunoterapie, ale môžu byť tiež reakciou na vašu diagnózu. Ak máte potrebu porozprávať sa s niekým, požiadajte zdravotnícky personál o psychologickú podporu.

Viac o tom, ako zvládnuť vedľajšie účinky, si môžete prečítať v sekcii Vyrovnanie sa s vedľajšími účinkami medikamentóznej liečby.

error: Content is protected !!