• Go to:

Liečba sa realizuje pomocou zariadenia, ktoré rozbíja kameň mimotelovo. Na rozbitie kameňa je potrebné, aby zamerané rázové vlny (krátke impulzy s vysokou energiou zvukovej vlny) prenikli kožou priamo do kameňa. Kameň vstrebáva energiu rázovej vlny, ktorá ho rozbije na menšie časti. Tieto úlomky kameňov sa potom vyplavia v moči (Obr. 1).

Táto liečba je vhodná pre viac ako 90 % všetkých pacientov. Jej úspech však závisí od niekoľkých faktorov, ako sú typ kameňa a Váš fyzický stav.

Obr. 1: Cielené razové vlny rozbíjajú kameň na úlomky.
Obr. 1: Cielené razové vlny rozbíjajú kameň na úlomky.

Ako prebieha SWL?

Ľahnete si na operačný stôl bokom ku generátoru rázovej vlny (Obr. 2). Presná poloha kameňa sa určí ultrazvukom alebo röntgenom.

Počas zákroku môžete počuť tvoriace sa rázové vlny: tieto zvuky sú ako krátke údery. Lekár môže začať hodnotami s nízkou intenzitou a pomaly zvyšovať silu vĺn. Anestézia nie je potrebná, ale dostanete lieky proti bolesti, ktoré spríjemnia zákrok. SWL trvá približne 45 minút.

Ak máte veľký kameň, je celkom bežné, že na jeho úplné rozbitie bude potrebné zákrok niekoľkokrát zopakovať.

Obr. 2: Najčastejší vzhľad LERV prístroja.
Obr. 2: Najčastejší vzhľad LERV prístroja.

Kedy sa SWL neodporúča?

Existuje niekoľko kontraindikácií, ktoré vyplývajú z vášho fyzického stavu alebo vlastností kameňa.

Tento zákrok sa neodporúča, ak:

Ste tehotná

 • je u Vás vysoké riziko závažného krvácania
 • trpíte neliečenou infekciou
 • máte neliečený vysoký krvný tlak
 • Vaša telesná konštitúcia sťažuje dosiahnuť kameň
 • máte aneuryzmu
 • máte anatomickú prekážku v močovom trakte pod kameňom alebo v močovom mechúre
 • Váš kameň je príliš tvrdý (napríklad cysteínové kamene)
 • kameň sa nemôže vyplaviť pre svoju veľkosť alebo umiestenie

Ako sa na zákrok pripravím?

Lekár vám poradí, ako sa na zákrok pripraviť. Pokiaľ užívate lieky na riedenie krvi, poraďte sa s lekárom, či je potrebné lieky pred zákrokom vysadiť. Štyri hodiny pred zákrokom nejedzte.

The operation

Shock-Wave Lithotripsy

Kedy sa môžem vrátiť k bežným denným aktivitám?

V zásade sa môžete vrátiť k bežným denným aktivitám ihneď po liečbe. V deň zákroku si však dostatočne oddýchnite. Ak Ste dostali lieky proti bolesti alebo na upokojenie, nešoférujte ani neobsluhujte motorové vozidlá počas 24 hodín po zákroku.

Ak Vás nič nebolí, je dôležité piť viac než obvykle, aby sa úlomky kameňov vyplavili. Vypite viac ako 2 litre tekutín za deň. Ak máte obličkovú koliku, spýtajte sa svojho lekára, koľko máte piť. Dvadsaťštyri hodín po zákroku nekonzumujte alkohol.

Mali by Ste filtrovať moč, aby Ste zachytili úlomky kameňov na ich ďalšiu analýzu.

Lekár Vám naplánuje pravidelné kontrolné vyšetrenia na prvé týždne po zákroku.

Vráťte sa do nemocnice, ak:

 • máte teplotu
 • cítite bolesti v obličke alebo boku
 • máte krv v moči viac ako 2 dni po liečbe

Výhody

 • nízke riziko komplikácií
 • nie je potrebná anestézia

Nevýhody

 • kameň sa neodstráni. Jeho úlomky sa budú v priebehu nasledujúcich dní alebo týždňov vyplavovať, čo môže viesť k obličkovej kolike
 • pri väčších kameňoch môže byť potrebné zákrok viackrát zopakovať
error: Content is protected !!