• Go to:

Čo je noktúria?

Noktúria je stav, keď sa človek v noci jeden alebo viackrát zobudí pre potrebu močiť.

Ak sa v noci zobudíte, lebo máte hlad, počujete hluk alebo cítite bolesť, a pritom sa rozhodnete navštíviť toaletu, noktúriou netrpíte. Noktúriou netrpíte, ani ak idete na toaletu ráno hneď po prebudení.

Občasné vstávanie spôsobené potrebou močiť je bežné a vo všeobecnosti nie je obťažujúce. Ak však pravidelne vstávate dva alebo viackrát za noc, môže to mať vplyv na kvalitu vášho života a celkový zdravotný stav. Čím častejšie sa v noci budíte, tým viac trpí váš pocit pohody.

Noktúria narušuje spánok a môže spôsobiť zvýšenú únavu počas dňa. Výsledkom môže byť zhoršená koncentrácia v práci a pri výkone každodenných aktivít. Nedostatok energie môže ovplyvniť i váš spoločenský život.

Ako často sa noktúria vyskytuje?

Noktúria postihuje rovnako mužov i ženy a s pribúdajúcim vekom sa vyskytuje častejšie. U dospelých do 30 rokov je častejšia u žien, kým vo veku nad 50 rokov postihuje častejšie mužov. Vo veku nad 60 rokov sa riziko vzniku noktúrie rapídne zvyšuje u oboch pohlaví.

Zaujímavý fakt

Hoci noktúria doslovne znamená „močenie počas noci“, môže sa objaviť aj cez deň u ľudí, ktorí v noci pracujú a cez deň spia.

error: Content is protected !!