• Go to:

EAU je poprednou európskou organizáciou v oblasti urologickej liečby, výskumu a vzdelávania. EAU má viac ako 16 000 členov spomedzi zdravotníckych pracovníkov, ktorí spoločne hľadajú perspektívne riešenia na ďalšie zlepšovanie, odborný rast a výmenu informácií týkajúcich sa urológie.Kontaktujte

Ak máte otázky alebo návrhy na zlepšenie stránok projektu EAU Informácie pre pacientov, prosím, kontaktujte nás.

Prosím, uvedomte si, že nebudeme schopní pomôcť vám s akýmikoľvek otázkami týkajúcimi sa vašej individuálnej zdravotnej situácie. Cieľom tejto webstránky je poskytovať všeobecné informácie o urologických problémoch a slúži na doplnenie informácií, ktoré získate pri návšteve svojho lekára. Ak máte zdravotné ťažkosti alebo pochybnosti o svojom zdravotnom stave, vždy kontaktujte svojho lekára.

E-mail: info.patientinformation@uroweb.org
Telefónne: +31 26 3890 680

EAU Central Office
PO Box 30016
NL-6803 AA Arnhem
The Netherlands

error: Content is protected !!