• Go to:

Radikálna nefrektómia predstavuje chirurgickú možnosť liečby pacientov s lokalizovanou rakovinou obličky. Cieľom operácie je odstránenie celej obličky a okolitého tukového tkaniva. Operácia sa vykonáva v prípade, ak nie je možné kompletné odstránenie nádoru s ponechaním intaktnej časti zdravého tkaniva obličky. Vo všeobecnosti je doporučenou metódou pre druhé štádium nádorov obličiek alebo pre nádory v prvom štádiu, keď nie je možné vykonať parciálnu nefrektómiu. Väčšina ľudí dokáže existovať s jednou funkčnou obličkou bez väčších komplikácií.

Pri radikálnej nefrektómii je potrebná celková anestézia. Poloha počas operácie je v leže na boku alebo chrbte, v závislosti od pozície a veľkosti nádoru.

Ako sa vykonáva radikálna nefrektómia?

Najprv je potrebné určiť veľkosť nádoru. Na zabránenie nádorového rozsevu operatér uchováva obličku obalenú okolitým tukovým tkanivom. Operatér odpojí renálnu tepnu, renálnu žilu a močovod od obličky (Obr. 1). Nakoniec sa oblička v celku z tela odstráni.

Radikálna nefrektómia môže byť realizovaná aj laparoskopickou technikou. Pri tomto type operácie operatér vkladá do brucha trubice-porty cez drobné rezy na bruchu. Tieto slúžia operatérovi na vkladanie nástrojov potrebných pri operácii. Jednou z týchto trubíc sa vkladá kamera, ktorá umožňuje chirurgovi vizualizáciu orgánov vo vysokom rozlíšení na monitore počas operácie.

Laparoskopické výkony vedú vo všeobecnosti k rýchlejšej rekonvalescencii v porovnaní s otvorenými operáciami. Táto operačná technika je však náročná a váš lekár by mal mať dostatočnú skúsenosť s týmto typom operácií. Laparoskopická radikálna nefrektómia sa môže robiť aj pomocou robotického chirurgického systému.

Otvorená radikálna nefrektómia môže byť v niektorých prípadoch doporučeným spôsobom odstránenia nádoru, resp. sa používa, ak laparoskopický zákrok nie je vo vašej nemocnici dostupný. Pri otvorenej radikálnej nefrektómii operatér otvára dutinu brušnú rezom, aby dosiahol priamy prístup k obličke. Tento druh operácie má dlhší čas rekonvalescencie a nesie so sebou vyššie riziko bolestí a komplikácií v pooperačnom období v porovnaní s laparoskopiou.

Z hľadiska možnosti odstránenia nádoru obličky pomocou parciálnej nefrektómie sú oba operačné postupy považované za rovnako účinné.

Obr. 1: Nádor je odstránený spolu s celou obličkou.
Obr. 1: Nádor je odstránený spolu s celou obličkou.
Obr. 2: Pri laparoskopickej operácii chirurg vkladá operačné nástroje pomocou malých rezov na bruchu.
Obr. 2: Pri laparoskopickej operácii chirurg vkladá operačné nástroje pomocou malých rezov na bruchu.

Ako sa na operáciu pripraviť?

Váš lekár by vám mal detailne vysvetliť, ako sa na tento druh operácie pripraviť. Nemali by ste jesť, piť a fajčiť minimálne 6 hodín pred operáciou, aby ste boli pripravení na anestéziu. Ak užívate nejaké lieky, mail by ste možnosť ich ďalšieho užívania prediskutovať s vaším lekárom, pretože ich môže byť potrebné vysadiť niekoľko dní pred operáciou.

Aké môže mať operácia nežiadúce účinky?

Vo väčšine prípadov je možné prepustenie z nemocnice na 3. až 7. deň po operácii. Dĺžka hospitalizácie sa však môže v jednotlivých štátoch líšiť. Niekoľko týždňov po otvorenej radikálnej nefrektómii môžete pociťovať menšie bolesti v bočnej časti tela.

Odporúčania na obdobie prvých 4-6 týždňov po operácii:

  • Pite 1-2 litre počas dňa, najmä vodu
  • Nedvíhajte predmety ťažšie ako 5 kg
  • Nevykonávajte žiadnu náročnú fyzickú aktivitu
  • Prediskutujte s lekárom predpísanú liečbu

V nasledujúcich prípadoch je nevyhnutné vyhľadať vášho lekára alebo sa vrátiť do nemocnice:

  • Zvýšená teplota
  • Silné krvácanie alebo výrazné bolesti

Viac sa o pooperačnej starostlivosti dočítate v časti Starostlivosť o pacientov s lokalizovanou rakovinou obličky.

Ako liečba ovplyvní môj život?

Radikálna nefrektómia predstavuje bežný typ operácie u pacientov s lokalizovanou rakovinou obličky. Približne u 90 % pacientov nedochádza počas päťročného sledovaného obdobia po operácii k rekurencii. Keďže vám ostáva len jedna fungujúca oblička, existuje u vás vyššie riziko chronického ochorenia obličiek. Znížená funkcia obličiek zároveň zvyšuje riziko rozvoja kardiovaskulárnych ochorení.

Ako bude prebiehať sledovanie po operácii?

Po radikálnej nefrektómii pre rakovinu obličky sa s vami lekár dohodne na pravidelných kontrolných prehliadkach. Ako často sú kontroly potrebné, záleží od klasifikácie odstráneného nádoru (pozri diagnostika a klasifikácia). Trvajú najmenej 10 rokov, prípadne celý život. Pri návšteve lekára v sledovanom období patria medzi bežné vyšetrenia CT hrudníka a brucha, ultrazvukové vyšetrenia, RTG hrudníka a analýzy moču a krvi.

Rozhodujúce pre ďalší postup a sledovanie sú:

  • Komplikácie spojené s operáciou
  • Stav druhej obličky
  • Akákoľvek rekurencia alebo metastázy

Skoré diagnostikovanie rekurencie alebo metastáz je dôležité na ich včasné chirurgické odstránenie.

Operácia po recidíve

Ak dôjde počas sledovania k rekurencii, môžete potrebovať ďalšiu operáciu. Pred operáciou vám lekár môže navrhnúť zmenšenie nádoru antiangiogénnou liečbou. Antiangiogénnu, prípadne ablačnú liečbu vám lekár môže odporučiť aj po operácii.

error: Content is protected !!