• Go to:

Nervová stimulácia, známa tiež ako neuromodulácia, je liečba využívajúca elektrické impulzy na stimuláciu krížových nervov, ktoré riadia močový mechúr. Existujú dva typy nervovej stimulácie:

  • Stimulácia tibiálneho nervu využíva ihlovú elektródu v oblasti členka (Obr. 1)
  • Pri stimulácii krížových nervov sa zariadenie implantuje do spodnej časti chrbta (Obr. 2)

Stimulácia tibiálneho nervu

Pri tibiálnej nervovej stimulácii vám lekár umiestni ihlovú elektródu do oblasti členka. Ihla prechádza kožou a stimuluje tibiálny nerv, ktorý prechádza z vnútornej časti členka pozdĺž dolnej končatiny ku krížovým nervom (Obr. 1).

Liečebný cyklus pri stimulácii tibiálneho nervu zvyčajne pozostáva z 12 procedúr. Jedna procedúra sa robí raz za týždeň ambulantne a zvyčajne trvá 30 minút. Jej účinok sa časom stráca, preto budete pravdepodobne potrebovať niekoľko liečebných cyklov.

Obr. 1: Stimulácia tibiálneho nervu.
Obr. 1: Stimulácia tibiálneho nervu.

Stimulácia krížových nervov

Stimulácia krížových nervov prebieha v dvoch štádiách. V prvom lekár umiestni elektródu cez kožu a otestuje, či OAB symptómy reagujú na nervovú stimuláciu. Ak áno, podstúpite chirurgickú implantáciu programovateľného pulzného generátora nad lonovú kosť. Elektróda spája generátor s oblasťou stimulácie krížových nervov (Obr. 2). Po implantácii môžete ovládať generátor prostredníctvom mimotelového zariadenia. Toto zariadenie bude riadiť elektrickú stimuláciu nervov, ktoré prechádzajú do mechúra. Úpravou nervovej stimulácie znížite hyperaktivitu močového mechúra. Stimulácia krížových nervov môže výrazne zlepšiť vaše symptómy.

Po zákroku existuje riziko vzniku infekcie a pocitu bolesti v mieste implantácie. Po čase sa môže generátor alebo elektróda pohnúť a spôsobiť nepríjemné pocity. Taktiež je možné, že zlyhá batéria generátora a bude potrebné ju vymeniť. Všetky obavy týkajúce sa uvedených rizík prekonzultujte so svojim lekárom.

Obr. 2: Stimulácia krížových nervov.
Obr. 2: Stimulácia krížových nervov.
error: Content is protected !!