• Go to:

Cytoreduktívna nefrektómia sa odporúča pri metastatickej rakovine obličky vtedy, ak ste schopní podstúpiť operáciu a nádor je možné odstrániť. Jej cieľom je odstrániť čo najväčšiu časť nádoru. Na to môže byť potrebné odstrániť okolité orgány ako slezina, pankreas, črevá alebo pečeň.

Pri cytoreduktívnej nefrektómii sa vám podá celková anestézia. Počas operácie budete ležať na boku alebo chrbte v závislosti od lokalizácie a veľkosti nádoru.

Ako sa vykonáva cytoreduktívna nefrektómia?

Štandardnou liečbou je otvorená cytoreduktívna nefrektómia. Rozhodujúca je veľkosť nádoru a zároveň si lekár overí, ktoré okolité tkanivá či orgány ním boli zasiahnuté. Lekár potom rozreže brušnú stenu a dostane sa priamo k obličke. Aby sa zabránilo rozsevu nádoru, ponecháva chirurg obličku prekrytú ochrannou vrstvou tukového tkaniva. Chirurg následne oddelí obličkovú artériu, obličkovú vénu a močovod od obličky a odstráni ju.

Cytoreduktívna parciálna nefrektómia

Ak primárny nádor v obličke nie je príliš veľký alebo ak vaša druhá oblička dostatočne nepracuje, lekár vám môže navrhnúť cytoreduktívnu parciálnu nefrektómiu. Je to zriedkavý postup. Cieľom je odstrániť časť obličky postihnutú nádorom a ponechať čo najviac neporušeného zdravého obličkového tkaniva. Zákrok sa môže vykonať otvorenou operáciou alebo laparoskopicky.

Ďalšou možnosťou je liečiť nádor ablačnou terapiou. Ablačná terapia môže byť buď rádiofrekvenčná ablácia (RFA), alebo kryoterapia. Cieľom tejto procedúry je zničenie nádorových buniek pomocou tepla (RFA) alebo ich zmrazením (kryoterapia). Môže sa vykonávať v lokálnej alebo celkovej anestézii.

Metastázektómia

Na odstránenie metastázujúceho nádoru vám môže lekár navrhnúť ďalšiu operáciu. Odporúča sa len v prípade, ak je technicky možné metastázy odstrániť a ak je pacient schopný podstúpiť závažnú operáciu. Tento výkon môže pomôcť pri veľkých bolestiach alebo iných nepríjemných príznakoch.

Ako sa pripraviť na zákrok?

Lekár vás podrobne oboznámi s prípravou na zákrok. Nesmiete jesť, piť alebo fajčiť 6 hodín pred operáciou, aby ste boli pripravení na anestéziu. Ak beriete akékoľvek predpísané lieky, poraďte sa so svojim lekárom. Možno ich budete musieť niekoľko dní pred operáciou vysadiť.

Aké sú vedľajšie účinky tohto zákroku?

Po cytoreduktívnej nefrektómii môžete počas niekoľkých týždňov pociťovať menšie bolesti v oblasti operačnej rany.

Odporúčania na obdobie 4-6 týždňov po operácii:

  • Každý deň pite 1-2 litre tekutín, hlavne vodu
  • Nedvíhajte predmety ťažšie ako 5 kilogramov
  • Nevykonávajte žiadne náročné fyzické aktivity
  • O všetkých liekoch na predpis sa poraďte so svojim lekárom

Ihneď navštívte svojho lekára alebo sa vráťte do nemocnice v prípade:

  • Ak sa objaví horúčka
  • Ak máte akékoľvek krvácanie
  • Ak sa objaví náhla bolesť
  • Ak máte krvavý moč

Aký je vplyv liečby?

Ak je cytoreduktívna nefrektómia úspešná, zvýši sa u vás šanca na predĺženie života a dôjde k zmierneniu vedľajších príznakov.

Aký bude ďalší postup?

Po cytoreduktívnej nefrektómii pri rakovine obličky lekár zvyčajne odporučí medikamentóznu liečbu.

error: Content is protected !!