• Go to:

Neurostimulácia, alebo nervová stimulácia, nazývaná aj neuromodulácia, je metóda, pri ktorej sú elektrickými impluzmi stimulované sakrálne nervy, ktoré inervujú močový mechúr. Existujú dva typy neurostimulácie:

  • stimulácia tibiálneho nervu ihlou zavedenou cez kožu na úrovni členka
  • sakrálna neurostimulácia – zariadenie sa zavedie do sedacej oblasti, k sakrálnym nervom

Tibiálna neurostimulácia

Pri tejto stimulácii vám lekár zavedie ihlu s elektrickým napätím cez kožu k tibiálnemu nervu, ktorý prebieha za vnútorným členkom, hore po lýtku do sakrálnych nervových spletí.

Základný liečebný cyklus sa skladá z 12 stimulácii. Stimulácia sa robí vždy jedenkrát týždenne a trvá okolo 30 minút. Časom efekt tejto procedúry klesá a je nutné ju zopakovať.

Obr. 1: Stimulácia tibiálneho nervu.
Obr. 1: Stimulácia tibiálneho nervu.

Sakrálna neurostimulácia

Liečba prebieha v dvoch stupňoch. Na začiatku vám lekár cez kožu zavedie elektródu a skúsi, ako močový mechúr reaguje na nervovú stimuláciu. Pokiaľ je odpoveď na elektrické impulzy priaznivá, čaká vás operácia, pri ktorej vám lekár implantuje programovateľný impulzný generátor do oblasti, kde bude možné stimulovať sakrálne nervy. Toto zariadenie bude kontrolovať elektrickú stimuláciu nervov, ktoré vedú k močovému mechúru. Stimulácia redukuje hyperaktivitu mechúra a môže výrazne zmierniť vaše ťažkosti.

Pri chirurgickom zákroku je malé riziko vzniku infekcie a môžete prechodne cítiť bolesť alebo nepríjemné pocity v oblasti implantácie. Časom môže dôjsť k zmene polohy elektródy (posunu) a tým k vzniku nepríjemných pocitov. Je možné, že po zmene polohy elektródy nebude elektróda dobre fungovať. Po niekoľkých rokoch dôjde k vybitiu batérie a prístroj prestane fungovať. Bude potrebná ďalšia operácia na jeho výmenu.

Obr. 2: Stimulácia sakrálnych nervov.
Obr. 2: Stimulácia sakrálnych nervov.
error: Content is protected !!