• Go to:

Lekár vám môže navrhnúť účasť na klinickej štúdii. Je to typ štúdie, pri ktorej sa skúšajú nové lieky. Môže to byť tiež štúdia zameraná na poradie alebo dávkovanie existujúcej medikamentóznej liečby.

Účasť na klinickej štúdii ma niekoľko výhod. Dáva vám možnosť liečiť sa liekmi, ktoré nie sú v dnešnej dobe bežne široko dostupné. Lieky boli predtým testované, aby sa vylúčili ďalšie zdravotné riziká. Môžete sa tiež zúčastniť na štúdii zameranej na poradie, v ktorom sa môžu podávať rozličné lieky, alebo na nové kombinácie liekov.

Lekár vám pred absolvovaním štúdie poskytne všetky potrebné informácie. Vaše symptómy a celkový stav budú monitorované častejšie a pozornejšie než pri obvyklej liečbe.

Je dôležité vedieť, že svoju účasť na klinickej štúdii môžete kedykoľvek prerušiť. Dôvody ukončenia účasti na klinickej štúdii nemusíte vysvetľovať.

error: Content is protected !!