• Go to:

Čo je močová inkontinencia?

Močová inkontinencia je nedobrovoľný, nekontrolovateľný únik moču. Ak k nemu dochádza pravidelne, považujeme ho za ochorenie. Riziko vzniku inkontinencie stúpa s vekom, ale môže sa vyskytovať aj u mladších osôb. Častejšie sa vyskytuje u žien.

Úniky moču sú sprevádzané nepríjemnými telesnými pocitmi a pocitom hanby, ktoré pacientom bránia vyhľadať odbornú lekársku pomoc.

Pokiaľ sú úniky moču časté a obťažujú vás, alebo ak znižujú kvalitu vášho života, je dôležité, aby ste vyhľadali lekársku pomoc. Vo väčšine prípadov je inkontinenciu možné liečiť rôznymi liečebnými postupmi vrátane cvičení na posilnenie panvového dna, medikamentóznej liečby či chirurgického zákroku. O najvhodnejšom spôsobe liečby sa poraďte so svojim lekárom.

error: Content is protected !!