• Go to:

Parciálna nefkretómia predstavuje chirurgickú liečebnú možnosť pre pacientov s lokalizovanou rakovinou obličky. Je to odporúčaný spôsob terapie vždy, ak je to u pacienta možné. Cieľom operácie je odstránenie nádorom postihnutej časti obličky a ponechanie maximálneho množstva zdravého tkaniva.

Parciálna nefrektómia sa vykonáva v celkovej anestézii. Počas operácie pacient leží na chrbte alebo na boku, v závislosti od lokalizácie a veľkosti nádoru.

Ako sa vykonáva parciálna nefrektómia?

Najprv je potrebné presne určiť polohu nádoru. Počas operácie sa používa cievna svorka na renálnu artériu na zastavenie prítoku krvi do obličky s cieľom minimalizovať stratu krvi. Takto je možné odstrániť celý nádor bez výraznejšieho krvácania. Niekedy sa používa zníženie teploty obličky počas operácie pomocou drveného ľadu, čo slúži na prevenciu poškodenia spôsobeného nedostatočným prietokom krvi.

Potom ako sa nádor chirurgicky odstráni, chirurg zašije ranu a v prípade potreby použije lepidlá na zastavenie ďalšieho krvácania (Obr. 1).

Ak nádor prerástol do dutého systému obličky, chirurg môže byť nútený použiť JJ-stent na zabezpečenie odtoku moču z močového systému. Stent je odstránený po zahojení operačnej rany a obnovení normálneho odtoku moču z močových ciest. Môže to trvať niekoľko dní až niekoľko týždňov (Obr. 2).

Otvorená operácia predstavuje štandardný operačný postup v prípade parciálnej nefrektómie. Operatér rezom otvára brušnú stenu, aby sa dostal priamo k obličke a nádoru.

Laparoskopická parciálna nefrektómia predstavuje minimálne invazívnu operáciu. Pri tomto type výkonu lekár cez malé rezy na bruchu vkladá trubice do brušnej dutiny. Cez tieto trubice následne vkladá operačné nástroje potrebné na odstránenie nádoru. Jednou z malých trubíc sa vkladá kamera, ktorá umožňuje chirurgovi vidieť vysoko kvalitný obraz vašej obličky na monitore počas operácie (Obr. 3). Laparoskopická operácia sa môže robiť aj pomocou robotického chirurgického systému.

Laparoskopické operácie vo všeobecnosti vedú k rýchlejšiemu uzdraveniu v porovnaní s otvorenými operáciami. Technika je však náročná a váš lekár musí mať skúsenosť s týmto typom operačného zákroku.

Z hľadiska možnosti odstránenia nádoru obličky pomocou parciálnej nefrektómie sú oba operačné postupy považované za rovnako účinné.

Obr. 1: Pri parciálnej nefrektómii sa odstráni celý nádor s ponechaním maximálneho množstva zdravého tkaniva obličky.
Obr. 1: Pri parciálnej nefrektómii sa odstráni celý nádor s ponechaním maximálneho množstva zdravého tkaniva obličky.
Obr. 2: JJ-stent na zabezpečenie odtoku moču z močových ciest.
Obr. 2: JJ-stent na zabezpečenie odtoku moču z močových ciest.
Obr. 2: Pri laparoskopickej operácii chirurg vkladá operačné nástroje pomocou malých rezov na bruchu.
Obr. 2: Pri laparoskopickej operácii chirurg vkladá operačné nástroje pomocou malých rezov na bruchu.

Ako sa mám na operáciu pripraviť?

Úlohou vášho lekára je detailne vás poučiť ako sa na operačný zákrok pripraviť. Nemali by ste jesť, piť ani fajčiť 6 hodín pred operáciou, v rámci prípravy pred anestéziou. Ak užívate nejaké lieky, mali by ste možnosť ich ďalšieho užívania prediskutovať s vaším lekárom, pretože ich môže byť potrebné vysadiť niekoľko dní pred operáciou.

Aké môže mať táto operácia nežiadúce účinky?

Vo väčšine prípadov je možné opustiť nemocnicu 3 až 7 dní po operácii. Pripomíname, že dĺžka hospitalizácie sa môže v jednotlivých štátoch líšiť. Po otvorenej parciálnej nefrektómii môžete pociťovať bolesti v boku počas niekoľkých týždňov.

na obdobie prvých 4-6 týždňov po operácii:

  • Pite 1-2 litre tekutín každý deň, najmä vodu
  • Nedvíhajte predmety ťažšie ako 5 kilogramov
  • Nevykonávajte žiadnu náročnú fyzickú aktivitu
  • Prediskutujte s lekárom všetky lieky, ktoré užívate
  • Ak je to potrebné, prediskutujte s vaším lekárom dátum odstránenia JJ- stentu

V nasledovných prípadoch je nutné opätovne navštíviť lekára alebo nemocnicu:

  • Vysoká teplota
  • Výskyt krvi v moči
  • Väčšia strata krvi alebo silné bolesti

Prečítajte si viac o starostlivosti po operácii v časti Starostlivosť o pacientov s lokalizovanou rakovinou obličiek.

Ako liečba ovplyvní môj život?

Parciálna nefrektómia je bežným výkonom u pacientov s lokalizovanou rakovinou obličky. U viac ako 95 % pacientov sa počas sledovaného päťročného pooperačného obdobia rakovina znovu nevyskytne. Ponechanie oboch fungujúcich obličiek po operácii prispieva k celkovému fungovanie obličiek a tým k celkovému zdraviu.

Ako bude prebiehať sledovanie po operácii?

Po parciálnej nefrektómii vám lekár naplánuje pravidelnú sériu kontrolných prehliadok. Ako často sú tieto prehliadky potrebné, závisí od klasifikácie odstráneného nádoru (pozri Diagnostika a klasifikácia). Sledovanie po operácii trvá minimálne 5 rokov. Pri návšteve lekára v sledovanom období patria medzi bežné vyšetrenia CT hrudníka a brucha, ultrazvukové vyšetrenia, RTG hrudníka a analýzy moču a krvi.

error: Content is protected !!