• Go to:

Cieľom Európskej urologickej asociácie je zvyšovať úroveň urologickej starostlivosti v Európe. Dlhé roky na tento účel slúžili len vzdelávacie a vedecké programy určené pre urológov.

Vývoj v posledných rokoch jasne ukázal, že ďalší krok v tomto úsilí nie je možný bez aktívnejšej účasti verejnosti, pacientov a ich rodinných príslušníkov. Dostatočne informovaní pacienti dokážu lepšie diskutovať o problémoch, ktoré ich trápia, a zdieľať informácie o tom, ako vnímajú svoj zdravotný stav a liečbu. Tým dochádza k posilneniu dialógu medzi lekárom a pacientom a k zvýšeniu kvality starostlivosti.

Naše ciele

Každý urologický pacient v Európe by mal mať prístup k informáciám pre pacientov v najvyššej kvalite.

Cieľom iniciatívy EAU Informácie pre pacientov je poskytovať spoľahlivé informácie o urologických ochoreniach, ktoré zohľadňujú najnovšie vedecké poznatky, odporúčania odborníkov a potreby pacientov. Obsah a kvalita týchto informácií musia byť konzistentné vo všetkých jazykových verziách a musia mať význam pre pacientov z rozličných štátov. EAU Informácie pre pacientov sú v súlade s usmerneniami EAU.

Naše vízie a ambície

Už o niekoľko rokov bude možné nájsť na tejto webovej stránke informácie pre pacientov, vzdelávacie videá a rozsiahlu knižnicu materiálov pokrývajúcich všetky urologické problémy, ktoré si budete môcť stiahnuť. Informácie sa budú pravidelne aktualizovať, aby vždy zohľadňovali najnovšie vedecké poznatky a odporúčania odborníkov, a budú dostupné vo všetkých európskych jazykoch.

Ako to dosiahneme?

Na dosiahnutí nášho cieľa spolupracujeme s mnohými odbornými partnermi (odkaz na stránku partnerov), ktorí sa podieľajú na príprave, recenzovaní, prekladoch a úprave materiálov publikovaných na tejto stránke. S postupným rozširovaním siete našich partnerov budeme schopní rozširovať obsahové a tematické zameranie našej stránky aj na ďalšie oblasti a pravidelne pridávať nové materiály a jazyky. Naďalej budeme využívať rozsiahlu infraštruktúru EAU, aby sme zabezpečili potrebnú odbornosť tohto projektu.

Je ešte priestor pre viac informácií pre pacientov?

Na internete sa nachádza množstvo informácií pre pacientov a nové materiály v tlačenej podobe pribúdajú každý deň. Niektoré z týchto materiálov pochádzajú od dôveryhodných autorít, ako sú nemocnice alebo úrady verejného zdravotníctva, mnohé z nich však pochádzajú z nespoľahlivých zdrojov.

Veríme, že sprístupnením ďalšieho spoľahlivého zdroja informácií pre pacientov na internete prispejeme k rozšíreniu dôveryhodných zdrojov informácií, aby sme pacientom a ich rodinným príslušníkom uľahčili prístup k ďalšiemu vzdelávaniu.

Dodržiavame zásady Health On the Net (HON). Táto webstránka je držiteľom certifikátu HON.

error: Content is protected !!