• Go to:

EAU je poprednou európskou organizáciou v oblasti urologickej liečby, výskumu a vzdelávania. EAU má viac ako 16 000 členov spomedzi zdravotníckych pracovníkov, ktorí spoločne hľadajú perspektívne riešenia na ďalšie zlepšovanie, odborný rast a výmenu informácií týkajúcich sa urológie.

Website: www.patients.uroweb.org

error: Content is protected !!