• Go to:

Čo je rakovina semenníkov?

Semenníky (latinsky „testes“) sú súčasťou mužského reprodukčného systému (Obr. 1). Sú uložené v miešku – vo vaku, ktorý sa nachádza pod penisom. Semenníky produkujú testosterón a spermie.

Rakovina semenníkov – je tumor (nádor) rastúci zo semenníka (Obr. 2) a môže sa rozšíriť do iných častí tela. Poznáme 2 hlavné typy tumorov:

  • Seminómy – vyskytujú sa v ktoromkoľvek veku, sú menej agresívne.
  • Non-seminómy – vyskytujú sa väčšinou v mladšom veku, rýchlejšie rastú a rýchlo sa šíria.
Obr. 1: Semenník.
Obr. 1: Semenník.
Obr. 1: Nádor semenníka.
Obr. 1: Nádor semenníka.
Obr. 1: Metastatické rozšírenie.
Obr. 1: Metastatické rozšírenie.

Vyšetrujte si semenníky pravidelne, obzvlášť ak máte jeden z rizikových faktorov rakoviny semenníka.

Najlepší čas na vyšetrenie semenníkov je hneď po teplom kúpeli alebo sprche. Koža mieška je vtedy uvoľnená a semenníky sú ľahšie hmatné. Zaberie to len pár minút.

Vyšetrujte sa v stoji:

  • Hľadajte zväčšenie v oblasti mieška
  • Jemne chyťte miešok a nahmatajte semenník
  • Vždy vyšetrujte semenníky jednotlivo. Pevne a jemne chyťte semenník medzi palec a prsty oboch rúk a prejdite po celom povrchu semenníka.
  • Je normálne, že jeden semenník je trochu väčší ako druhý. Je taktiež normálne cítiť povrazovitú štruktúru (nadsemenník) nad a vzadu za semenníkom.

Ak nájdete hrčku, zväčšenie alebo iné zmeny, navštívte lekára. Tieto zmeny nie sú vždy rakovina, ale ak je to rakovina a zachytí sa v skorom štádiu, máte najlepšiu šancu na vyliečenie.

Obr. 1: Samovyšetrenie
Obr. 1: Samovyšetrenie

Aká je moja prognóza?

Prognóza predstavuje riziko, či bude rakovina po liečbe ďalej rásť alebo zmizne.

Typ a štádium rakoviny semenníka pomáha určiť prognózu ochorenia.

Prognóza ochorenia sa stanovuje na základe:

  • Výskytu rakoviny semenníka u vás a v rodine
  • Typu rakoviny (seminóm verzus non-seminóm)
  • Rozsahu rozšírenia rakovinových buniek do iných tkanív a orgánov (metastázy).
  • Hladiny nádorových markerov v krvi, zvlášť pri non-seminómoch, ktoré sú agresívnejšie.
error: Content is protected !!