• Go to:

DiaMôžem na rakovinu semenníkov zomrieť?

Súčasná liečba rakoviny semenníkov je veľmi efektívna. Úmrtia pri rakovine semenníkov sú zriedkavé.

Akú mám prognózu?

Prognóza je riziko, ako rýchlo rakovina porastie a/alebo vymizne po liečbe. Najčastejšie sa určuje podľa typu a štádia rakoviny semenníkov.

Ako rýchlo potrebujem začať liečbu rakoviny?

Liečba by mala začať čo najskôr.

Môžem fungovať s jedným semenníkom normálne?

Väčšina mužov môže stále produkovať spermie a mužský pohlavný hormón testosterón aj s jedným semenníkom. Niektorí muži budú na dosiahnutie normálnej hladiny testosterónu potrebovať medikamentóznu liečbu. Po poškodení tkaniva semenníka zvyčajne nie je možné obnoviť normálnu produkciu spermií. Počas operácie vám môže byť implantovaný umelý semenník (protéza). Účelom je zachovať normálny vzhľad mieška.

Ovplyvní liečba rakoviny moju plodnosť?

Povedzte svojmu lekárovi, že by ste chceli mať deti. Veľa mužov sa môže stať otcami aj po liečbe rakoviny semenníka. Lekár by vám mal navrhnúť možnosť analýzy kvality ejakulátu a možnosť zmrazenia a uskladnenia spermií v spermobanke.

Ak sa chcete stať otcom po liečbe, lekár by vám mal navrhnúť analýzu semena a kryoprezerváciu spermií (zmrazenie a uskladnenie vzorky spermií v spermobanke). V ideálnom prípade sa to robí pred orchiektómiou, v každom prípade ešte pred chemoterapiou. Vo veľmi vzácnych prípadoch, po liečbe obojstrannej rakoviny semenníkov, pri ktorej sú oba semenníky odstránené, už nie je možné splodiť dieťa prirodzenou cestou. Uloženie spermií v spermobanke pred liečbou však dáva veľkú šancu na úspech.

Môj syn sa bojí, že môže dostať rakovinu semenníkov. Čo mu mám na to povedať?

Informujte svojho lekára, ak sa vo vašej rodine vyskytuje rakovina semenníkov. Riziko vzniku rakoviny je vyššie, ak sa rakovina diagnostikovala u blízkych rodinných príslušníkov, napríklad u otca alebo brata. Neexistujú rutinné testy na skríning rakoviny semenníkov. Syn by si mal pravidelne samovyšetrovať semenníky.

Kde sa robí výskum rakoviny semenníkov?

Opýtajte sa svojho lekára, kde vo vašej blízkosti prebieha výskum rakoviny semenníkov alebo si to zistite na stránke: https://clinicaltrials.gov/.

error: Content is protected !!