• Go to:

Lekár uskutoční sériu vyšetrení na zistenie príčin vašich symptómov. Ide o diagnostiku. Diagnostika noktúrie je pomerne jednoduchá, ale pochopenie jej hlavných príčin môže byť podstatne zložitejšie. Dôvodom je, že noktúria môže byť symptómom iných ochorení.

Lekár alebo sestra najprv vypracuje celkovú anamnézu a urobí telesné vyšetrenie. Ak je to potrebné, vykonajú sa i ďalšie testy v závislosti od:

 • Veku
 • Vplyvu symptómov na váš každodenný život
 • Iných ochorení, ktorými trpíte (najmä choroby srdca, obličiek, neurologické alebo psychiatrické ochorenia)
 • Aktuálnej liečby

Na základe výsledkov vyšetrení lekár identifikuje príčinu noktúrie a odporučí správnu liečbu.

Táto časť poskytuje všeobecné informácie o diagnostike noktúrie, pričom konkrétne postupy sa môžu v rámci jednotlivých krajín líšiť.

Anamnéza

Lekár vypracuje vašu detailnú anamnézu a opýta sa na vaše symptómy. Môžete mu pomôcť, ak sa na vyšetrenie pripravíte:

 • Popíšte svoje aktuálne symptómy a uveďte, ako dlho trvajú
 • Popíšte dĺžku a kvalitu spánku v posledných týždňoch
 • Opíšte svoj spôsob života:
  • Čo, kedy a koľko vypijete, vrátane alkoholických a nealkoholických nápojov
  • Popíšte svoje stravovacie návyky
  • Ako často cvičíte
  • Fajčenie
 • Pripravte si zoznam predchádzajúcich chirurgických zákrokov
 • Pripravte si zoznam liekov, ktoré užívate

Telesné vyšetrenie

Lekár alebo sestra urobí celkové telesné vyšetrenie zamerané na:

 • Zväčšený močový mechúr (močový mechúr sa môže roztiahnuť, ak sa úplne nevyprázdňuje)
 • Opuch členkov a nôh (označovaný ako periférny edém)
 • Poškodenie pokožky na genitáliách (príznak močovej inkontinencie)
 • Výtok z uretry (príznak infekcie)
 • Abnormality na genitáliách

Lekár alebo sestra môže tiež vyšetriť prostatu u mužov (digitálne rektálne vyšetrenie) alebo panvu u žien (vaginálne vyšetrenie), zmerať krvný tlak a pátrať po známkach srdcových, pľúcnych alebo neurologických ochorení.

Mikčný denník

Lekár vás môže požiadať, aby ste si viedli tzv. mikčný denník. Do denníka sa zaznamenáva množstvo tekutín, ktoré vypijete, ako často močíte i množstvo moču, ktoré vymočíte. Vymočené množstvo si môžete doma jednoducho odmerať pomocou odmerky. Môžete si zaznamenávať aj vznik silného nutkania na močenie alebo únik moču. Mikčný denník je dôležitý, pretože pomáha lekárovi lepšie pochopiť vaše symptómy. Môžete si ho stiahnuť z našej webovej stránky.

Dotazníky

Lekár váš môže požiadať, aby ste vyplnili dotazník, ktorý mu pomôže lepšie porozumieť vašim symptómom a ich vplyvu na kvalitu vášho života. Najčastejšie používaným dotazníkom je dotazník o kvalite života s noktúriou Nocturia-Quality of Life (N-QoL).

error: Content is protected !!