• Go to:

Lekár uskutoční sériu vyšetrení na zistenie príčin vašich symptómov. Ide o diagnostiku. Symptómy hyperaktívneho močového mechúra (OAB) môžu poukazovať na iné chorobné stavy. Súčasťou diagnostiky je vylúčenie ďalších možných príčin týchto symptómov, ako sú infekcie močového ústrojenstva alebo cukrovka.

Lekár alebo sestra najprv vypracuje celkovú anamnézu a urobí telesné vyšetrenie. Ak je to potrebné, vykonajú sa i ďalšie testy.

Táto časť poskytuje všeobecné informácie o diagnostike dráždivého močového mechúra, pričom konkrétne postupy sa môžu v rámci jednotlivých krajín líšiť.

Anamnéza

Lekár vypracuje vašu detailnú anamnézu a opýta sa na vaše symptómy. Môžete mu pomôcť, ak sa na vyšetrenie pripravíte:

  • Popíšte vaše terajšie symptómy
  • Uveďte dĺžku trvania symptómov
  • Pripravte si zoznam liekov, ktoré užívate
  • Pripravte si zoznam predchádzajúcich chirurgických zákrokov
  • Spomeňte ostatné ochorenia, ktorými trpíte
  • Opíšte svoj životný štýl (cvičenie, fajčenie, alkohol a stravu)

Telesné vyšetrenie

Váš lekár alebo sestra urobí celkové telesné vyšetrenie zamerané na:

  • Brušnú dutinu
  • Genitálie
  • Chrbtové nervy

Vyšetrenie moču

Budete musieť odovzdať vzorku moču na vyšetrenie. Toto vyšetrenie ukáže, či trpíte infekciou močových ciest, ako aj prítomnosť krvi či cukru v moči.

Mikčný denník

Lekár vás môže požiadať, aby ste si viedli tzv. mikčný denník. Do denníka sa zaznamenáva množstvo tekutín, ktoré vypijete, ako často močíte i množstvo moču, ktoré vymočíte. Mikčný denník je dôležitý, pretože pomáha lekárovi lepšie pochopiť vaše symptómy.

Uroflowmetria

Kvantitatívne vyšetrenie prúdu moču, tzv. uroflowmetria, je jednoduché vyšetrenie, pri ktorom sa elektronicky zaznamenáva prietok prúdu pri močení. Vyšetrenie sa vykonáva v súkromí na ambulancii alebo v nemocnici. Budete močiť do nádoby nazývanej uroflowmeter. Toto vyšetrenie pomôže vášmu lekárovi overiť si prítomnosť prekážok pri močení.

Obr. 1: Štandardný typ mužského a ženského uroflowmetra.
Obr. 1: Štandardný typ mužského a ženského uroflowmetra.

Zobrazenie močového mechúra

Podstúpite ultrasonografické vyšetrenie (známe ako sono), ktoré využíva vysokofrekvenčné zvukové vlny na vytvorenie obrazu močového mechúra.

Lekár alebo sestra zobrazia váš močový mechúr, aby skontrolovali množstvo moču, ktoré v ňom ostane po vymočení. Táto informácia pomáha zistiť, či sú vaše symptómy spôsobené retenciou (zadržiavaním) moču v mechúre po vymočení.

Vyšetrenie močového mechúra

Ak sa v moči nachádza krv, je potrebné vyšetrenie močového mechúra. Na prezretie vnútra mechúra, zvyčajne v lokálnej anestézii, lekár využíva špeciálny typ endoskopu, ktorý sa nazýva cystoskop.

Urodynamické vyšetrenie

Urodynamické vyšetrenie poskytuje podrobnejšie informácie o mikčnom cykle a fungovaní svalstva močového mechúra. Počas vyšetrenia vám lekár zavedie do močovej trubice a konečníka katéter, ktorý meria tlak v mechúre a v brušnej dutine.

error: Content is protected !!