Biopsia

Medicínsky výkon, pri ktorom sa odoberie malý kúsok tkaniva na účely jeho skúmania. Cieľom je získať informácie potrebné na diagnostikovanie, monitorovanie a liečbu ochorenia.

error: Content is protected !!