Kryoterapia

Ide o liečebnú metódu, pri ktorej sa na liečbu nezhubných alebo zhubných nádorov používajú nízke teploty.

error: Content is protected !!