Obličky

Párový orgán fazuľovitého tvaru uložený na zadnej strane brušnej dutiny, ktorý filtruje krv a vytvára moč.

error: Content is protected !!