• Go to:

Chirurgický výkon, pri ktorom operatér rozreže kožu a tkanivá tak, aby získal priamy prístup k telesným štruktúram alebo orgánom.

error: Content is protected !!