Perineum

Oblasť medzi konečníkom a mieškom alebo vulvou.

error: Content is protected !!