• Go to:

Návrat rakoviny po liečbe po istom časovom úseku, počas ktorého nebolo možné ochorenie odhaliť. K rekurencii môže dôjsť buď na tom istom mieste, kde sa nádor pôvodne vyskytol, alebo v inej časti tela. Nie je určený štandardný časový úsek, no väčšina lekárov uvažuje o rekurencii rakoviny v prípade jej opätovného zistenia po viac ako roku.

error: Content is protected !!