• Go to:

K stresovej inkontinencií (Stress urinary incontinence – SUI) dochádza pokiaľ močová rúra a zvierač nie sú schopné odolávať tlaku naplneného močového mechúra. K úniku moču dochádza pri náhlom zvýšení tlaku na dolné močové cesty, napríklad pri kašli, kýchaní, smiechu, pohybovej aktivite, ako je beh, skákanie alebo pri dvíhaní ťažkých bremien.

error: Content is protected !!