• Go to:

Antagonisti muskarínových receptorov

Antagonisti muskarínových receptorov (antimuskariniká) sú skupina liekov, ktoré sa najčastejšie používajú v liečbe urgentnej inkontinencie. Antimuskariniká pomáhajú znížiť únik moču tým, že uvoľňujú svaly steny močového mechúra. Tieto lieky blokujú mimovoľné nervové signály, ktoré vedú ku kontrakcii svaloviny močového mechúra a jeho urgentnému vyprázdneniu. Znížením kontraktility močového mechúra nedochádza k jeho častému nekontrolovateľnému vyprázdňovaniu, súčasne sa zvýši jeho kapacita a zníži sa pocit nutkania na močenie.

Antimuskariniká sa používajú aj na potlačenie tzv. nočného močenia, noktúrie.

Tieto lieky nie sú účinné pri liečbe stresovej inkontinencie, pretože tento typ inkontinencie nie je spôsobený hyperaktivitou detruzora močového mechúra.

Existuje viacero druhov antimuskariník:

  • Oxybutynín
  • Tolterodin
  • Darifenacín
  • Solifenacín
  • Trospium chlorid
  • Fesoterodín
  • Propiverín

Väčšina týchto liekov sa používa vo forme tabliet, užívajú sa jeden alebo viackrát denne. Oxybutynín je k dispozícii vo forme krému alebo náplasti.

Antimuskariniká môžeme rozdeliť na krátkodobo a dlhodobo pôsobiace. Krátkodobo pôsobiace lieky s rýchlym nástupom účinku sú vhodné v prípadoch inkontinencie v určitej dobe, napríklad pri nočných únikoch. Možno ich užiť pred určitou situáciou, napríklad pred cestovaním. Krátkodobo pôsobiace lieky s rýchlym nástupom účinku majú všeobecne viac nežiadúcich účinkov ako dlhodobo pôsobiace varianty.

Vedľajšie účinky týchto liekov sú mierne, zahrňujú sucho v ústach a očiach, zápchu, zhoršenie vyprázdňovania mechúra, zahmlené videnie alebo závrat. U starších pacientov môžu zhoršovať pamäť alebo spôsobiť zmätenosť, najmä oxybutynín.

Mirabegron

Mirabegron je selektívny agonista beta-3 adrenoreceptorov. Tento liek uvoľňuje svaly močového mechúra a pomáha tak zväčšiť kapacitu mechúra, čo sa prejaví znížením frekvencie nutkania na močenie. Mirabegron sa nasadzuje pri nedostatočnom účinku antimuskariník alebo pri ich nežiaducich účinkoch, ak nechcete podstúpiť operačný zákrok. Vedľajšie účinky sú mierne, avšak dlhodobé vedľajšie účinky nie sú podrobne preskúmané.

Estrogén

Estrogén je hormón, ktorý má dôležitú úlohu pri ženskej kontinencii. Zlepšuje prekrvenie a funkciu nervov, udržuje flexibilitu a silu tkanív močovej rúry a pošvy. V menopauze dochádza k zníženiu produkcie estrogénu, čo spôsobuje sucho v pošve a má negatívny vplyv na močovú rúru a močový mechúr a prispieva k problémom s udržaním moču.

Lokálna liečba estrogénom sa odporúča najmä u žien po menopauze, ktoré trpia inkontinenciou. Aplikačnou cestou je vaginálny krém, resp. pesar alebo vaginálny krúžok.

Dôkazy o účinnosti liečby stresovej inkontinencie vaginálnou estrogénovou terapiou neexistujú, estrogén však zlepšuje, či dokonca lieči príznaky urgentnej inkontinencie. Môže sa použiť aj v kombinácii s ďalšími liekmi na inkontinenciu. Pokiaľ je vaginálny krém správne aplikovaný, zvyčajne nemá vedľajšie nežiaduce účinky. Ideálna dĺžka vaginálnej estrogénovej liečby nie je známa, jej dlhodobé vedľajšie účinku sa stále skúmajú.

Dezmopresín

Dezmopresín znižuje tvorbu moču v obličkách, ovplyvňuje nočné močenie, môže zmierňovať urgencie či frekvenciu močenia, ale nezlepšuje ani nelieči inkontinenciu. Dlhodobé užívanie tohto lieku sa neodporúča.

Podáva sa ako tablety, nosný sprej alebo v ústach rozpustné tablety. Liek sa užíva pred spaním a účinkuje približne 4 hodiny.

Dezmopresín môže spôsobiť pokles hladiny sodíka v krvi zadržovaním tekutín (vody) v tele. Preto je dôležité kontrolovať hladinu iónov v krvi pred aj počas liečby dezmopresínom. K menej častým nežiaducim účinkom patria bolesti hlavy, nevoľnosť, bolesť v oblasti brucha a hnačky. Pri aplikácii dezmopresínu vo forme nosného spreja môže dôjsť ku krvácaniu z nosa alebo k pocitu upchatého nosa. Skôr, ako ho začnete užívať, uistite sa, že váš lekár pozná celú vašu anamnézu a vie, aké lieky užívate.

Duloxetin

Duloxetin môže zmierniť strednú až závažnú inkontinenciu, ale nelieči ju. Tento liek posilňuje zvierač (sfinkter) a znižuje mimovoľné nervové signály, ktoré vedú k únikom moču. Zvierač je tak odolnejší voči tlaku naplneného močového mechúra.

Účinok duloxetinu je len dočasný. Medzi nežiaduce účinky tohto lieku patria nevoľnosť, zvracanie, sucho v ústach, zápcha, únava a problémy so spánkom. Liečbu prekonzultujte so svojím lekárom.

error: Content is protected !!