• Go to:

Hovoriť o problémoch s únikom moču môže byť nepríjemné, ale na správne určenie diagnózy nevyhnutné. Neliečená inkontinencia môže viesť k ďalším zdravotným problémom, ako napríklad časté infekcie, kožné problémy, spareniny, sexuálne poruchy, ďalej môže spôsobovať chronický stres alebo dokonca depresiu. To všetko môže mať negatívny vplyv na váš spoločenský alebo pracovný život a môže viesť k sociálnej izolácii.

Lekár vám môže pomôcť zmierniť vaše ťažkosti, v niektorých prípadoch inkontinenciu i úplne vyliečiť. Lekár musí zistiť, ktorým typom inkontinencie trpíte a čo ju spôsobuje. To všetko pomáha pri výbere správnej liečby.

Váš lekár je tá najvhodnejšia osoba, s ktorou môžete svoje problémy s inkontinenciou konzultovať. Nehanbite sa s ním prebrať všetky svoje ťažkosti a obavy vyplývajúce z inkontinencie.

Môžete si vopred pripraviť otázky, ktoré sa chcete svojho lekára spýtať. Napríklad:

 • Prečo sa u mňa vyskytli tieto ťažkosti?
 • Existuje nejaká liečba na moje problémy?
 • Aké vyšetrenia sú u mňa potrebné?
 • Akú liečbu by ste mi odporučili a prečo?
 • Čo môžem očakávať v nasledujúcich mesiacoch alebo rokoch, ak sa nebudem liečiť?
 • Čo môžem očakávať v nasledujúcich mesiacoch alebo rokoch, ak sa budem liečiť?
 • Pomôžu lieky zmierniť moju inkontinenciu?
 • Aké sú vedľajšie účinky liekov?
 • Je u mňa potrebná operácia?
 • Aké typy operácií sú v mojom prípade vhodné?
 • Kedy môžem očakávať výsledky liečby?
 • Ako často budem musieť chodiť na kontroly k lekárovi?

Nemusíte sa pýtať na všetko, vyberte si tie otázky, ktoré považujete za najdôležitejšie.

error: Content is protected !!