• Go to:

Možným rizikom pri operácii prostaty je vznik stresovej inkontinencie (SUI). Je to dané umiestnením prostaty okolo močovej rúry a jej funkcii pri odolávaní tlaku naplneného močového mechúra. Po čiastočnom alebo úplnom odstránení prostaty môže dôjsť k zníženiu schopnosti zvierača udržať náplň mechúra.

Medzi najčastejšie používané metódy liečby stresovej inkontinencie po operácii prostaty patrí:

error: Content is protected !!