• Go to:

Symptómy hyperaktívneho močového mechúra (OAB – z angl. overactive bladder) sú súhrnom symptómov týkajúcich sa uskladňovania moču. Patria k nim:

  • Náhle vzniknutá potreba močiť, ktorú je len ťažko možné oddialiť
  • Akýkoľvek mimovoľný únik moču
  • Potreba močiť častejšie ako zvyčajne
  • Nočné budenie spojené s potrebou močiť

OAB symptómy sú bežné a môžu postihovať mužov i ženy. V určitom období života nimi trpí 10 až 20 % ľudí.

error: Content is protected !!