• Go to:

Zavedenie umelého zvierača (AUS) je ďalšou z možností druhej línie liečby stredne ťažkej až ťažkej stresovej inkontinencie (SUI). Ručne kontrolovaná pumpa vám umožňuje ovládať manžetu zvierača umiestenú okolo močovej rúry pod hrdlom mechúra (Obr. 1). Zariadenie je tvorené manžetou, zásobníkom a pumpou.

Kedy je možné uvažovať o zavedení umelého zvierača?

Obvykle sa použitie umelého zvierača pacientom odporúča pri zlyhaní niektorej z prechádzajúcich možností, alebo sa používa priamo na liečbu stredne ťažkej až ťažkej inkontinencie. Lekár vám urobí urodynamické vyšetrenie, aby vylúčil kontraindikácie tejto metódy. Viac informácií o vyšetrení nájdete vo všeobecnej časti o močovej inkontinencii. Musíte byť schopná zvládať ovládanie pumpy a tým ovládanie zvierača. Pred samotnou operáciou vám lekár alebo sestra vysvetlia, ako sa s týmto prístrojom zaobchádza.

Ako sa umelý zvierač zavádza?

Operácia prebieha v celkovej alebo spinálnej anestézii. Pred operáciou vám lekár zavedie močový katéter, aby sa vyprázdnil močový mechúr. Potom chirurg rezom v podbruší zavedie manžetu okolo močovej rúry a umiestni rezervoár. Nakoniec je k lábiám pripojená pumpa, ktorá je spojená s ďalšími časťami prístroja (Obr. 1). Manžeta je ponechaná otvorená až do doby, keď ju lekár aktivuje, väčšinou niekoľko týždňov po operácii.

Obr. 1: Zavedenie umelého zvierača u ženy.
Obr. 1: Zavedenie umelého zvierača u ženy.

Ako sa pripraviť na zákrok?

Pred operáciou vás lekár požiada o vzorku moču, aby vylúčil prítomnosť infekcie močových ciest, ktorá musí byť v prípade pozitívneho nálezu preliečená antibiotikami. Pred celkovou anestéziou nesmiete jesť, piť a fajčiť minimálne 6 hodín pred operáciou. Pokiaľ užívate lieky, je možné, že niektoré budete musieť pred operáciou vysadiť. Presnejšie informácie získate od svojho lekára.

Ako dlho potrvá návrat k bežnému životu?

Do 24 hodín po operácii vám lekár odstráni močový katéter. Na prevenciu infekčných komplikácií sa zavádzanie umelého zvierača spravidla uskutočňuje súčasne s podávaním antibiotík. Pokiaľ močíte bez problémov a v mechúre nie je vysoké rezíduum, budete prepustená do domácej starostlivosti počas niekoľko dní od zákroku.

Po operácii potrebuje vaše telo čas na zotavenie. Manžeta sa aktivuje až po zahojení dolných močových ciest, spravidla s odstupom 4 až 6 týždňov od výkonu. Preto bezprostredne po operácii bude i naďalej dochádzať k úniku moču. Môžu sa objaviť bolesti v operačnej rane, bolesti v oblasti panvy alebo pri močení. Na zmiernenie týchto symptómov vám môže lekár predpísať lieky.

Odporúčania na obdobie 4-6 týždňov po operácii:

 • denný príjem tekutín 1-2 litre, najmä voda
 • nedvíhajte bremená ťažšie ako 5 kg, vynechajte ťažké cvičenie
 • nekúpať sa, iba sprchovať
 • nechoďte do sauny a termálnych kúpeľov
 • upravte svoju stravu tak, aby ste sa vyhli zápche
 • vyhnite sa vaginálnemu pohlavnému styku

Lekársku pomoc je potrebné vyhľadať:

 • pri zvýšenej teplote či horúčke
 • ak sa nemôžete vymočiť
 • ak krvácate alebo máte bolesti
 • pri krvácaní z pošvy
 • pri výtoku z operačnej rany alebo pri intenzívnej bolesti v operačnej ráne

Výhody

 • vysoká šanca na vyliečenie stresovej inkontinencie
 • vhodné riešenie, ak zlyhala predchádzajúca chirurgická liečba
 • vysoká šanca návratu normálneho močenria aj u pacientok s ťažkou inkontinenciou

Nevýhody

 • riziko poškodenia vagíny, močového mechúra alebo močovej rúry počas operácie
 • nízke riziko poškodenia čreva alebo cievneho zásobenia v oblasti panvy
 • riziko prerastenia zvierača do močovej rúry alebo mechúra
 • riziko mechanického zlyhania zariadenia
 • riziko infekcie
 • inkontinencia až do aktivácie zariadenia 4 až 6 týždňov po operácii
 • musíte byť schopná ovládať zariadenie a ručne kontrolovať pumpu
error: Content is protected !!