• Go to:

Napriek tomu, že symptómy OAB neohrozujú život, zvyčajne majú negatívny vplyv na jeho kvalitu. Rôzni ľudia sa so svojimi symptómami a možnými nežiaducimi účinkami liečby vyrovnávajú rôzne. Svoje osobné preferencie a hodnoty a vplyv symptómov OAB na váš život by ste nemali podceňovať.

Kvalita života zahŕňa okrem fyzického aj duševné zdravie. Preto je dôležité, nielen aby ste sa cítili zdravo, ale tiež aby ste sa zbavili duševného stresu, ktorý so sebou prináša život s OAB.

U symptómov ako urgentné alebo časté močenie je pravdepodobnejší negatívny dopad na kvalitu vášho života. Človek trpiaci OAB musí zvyčajne pred odchodom z domu zistiť, kde sa nachádzajú toalety, pričom niektorým aktivitám sa musí úplne vyhýbať. Zlý spánok spôsobený častým nočným močením vám tiež môže uberať energiu a má negatívny vplyv na vaše denné aktivity. Prípady urgentného močenia, pri ktorých môže dochádzať k úniku moču, môžu viesť k pocitom zahanbenia a zníženiu sebaúcty.

Tieto problémy môžu tiež ovplyvniť vašich najbližších. Napríklad ich môžu vyrušovať vaše časté nočné návštevy toalety. Pre symptómy OAB sa môžete vyhýbať niektorým spoločenským aktivitám. Môže to mať vplyvy aj na spoločenský život vášho partnera a viesť k pocitu izolácie, ktorý vám a vašim blízkym bráni v plnohodnotnom prežívaní života.

Je niekoľko spôsobov, ako symptómy udržať pod kontrolou. Nemali by byť prekážkou šťastného partnerského vzťahu ani brániť vašim spoločenským, kultúrnym a pracovným aktivitám. Ak vás symptómy obťažujú, vyhľadajte pomoc: poraďte sa svojim praktickým lekárom alebo urológom.

Vyhľadanie pomoci

S pribúdajúcim vekom sa symptómy OAB objavujú častejšie. Napriek tomu by sa nemali považovať za normálnu súčasť starnutia alebo neriešiteľný problém. Ak trpíte symptómami, ktoré Vás obťažujú, je dôležité aby ste navštívili lekára a nehanbili sa otvorene hovoriť o svojej situácii.

error: Content is protected !!