Radiofrekvenční ablace

Léčebný postup využívající teplo generované z vysokofrekvenčních proudů k léčbě nádorů ledvin.

error: Content is protected !!