Hormonální terapie

Jakákoliv léčba užívající látky, ovlivňující hladinu nebo účinek hormonů.

error: Content is protected !!