• Go to:

Hormonální terapie je možnost léčby pro metastazující rakovinu prostaty. Jejím cílem je zpomalení růstu nádoru.

Růst buněk rakoviny prostaty je závislý na mužských pohlavních hormonech zvaných androgeny. Nejdůležitějším androgenem je testosteron. Androgeny jsou tvořeny především ve varlatech.

Hormonální léčba buď zastavuje produkci androgenů, nebo blokuje jejich účinek. Toto je popisováno jako kastrace. Jiný název pro hormonální terapii je androgenní deprivační terapie (ADT). Ta může být chirurgická nebo medikamentózní (pomocí léků).

Chirurgická hormonální léčba spočívá v odstranění obou varlat – tzv. bilaterální orchiektomie. Tato operace může být provedena i v lokální anestezii. Hormonální léčba pomocí léků spočívá v zastavení produkce androgenů – zahrnuje LHRH agonisty a LHRH antagonisty. Tyto léky jsou k dispozici jako depotní injekce (s dlouhodobým účinkem), které jsou aplikovány pod kůži či do svalu. Antiandrogeny jsou léky, které blokují účinek androgenů a které jsou k dispozici ve formě tablet.

Jestliže hormonální terapie přestává působit, nastává stádium rakoviny prostaty odolné vůči kastraci. O tomto stádiu onemocnění si můžete více přečíst v sekci Kastračně rezistentní rakovina prostaty.

Ke zpomalení vzniku kastrační rezistence může lékař doporučit pozastavení hormonální medikamentózní terapie. Jedná se pak o přerušovanou (intermitentní) hormonální terapii. Během léčebné pauzy budete navštěvovat svého lékaře jednou za 1-3 měsíce. Lékař bude sledovat hladiny prostatického specifického antigenu (PSA) v krvi.

Jaké jsou vedlejší účinky hormonální léčby?

Hormonální léčba zastavuje tvorbu nebo zabraňuje působení mužských hormonů, a tím způsobuje kastraci. Vaše tělo může reagovat na kastraci různými způsoby. Mezi nejčastější vedlejší účinky kastrace patří:

  • návaly horka
  • nižší sexuální touha
  • porucha erekce
  • osteoporóza (řídnutí kostní hmoty)
  • zvýšené riziko srdečních onemocnění
  • diabetes mellitus (cukrovka)

Také se může objevit bolest, například v kloubech, zádech, kostech či ve svalech.

Změna hladiny hormonů může ovlivnit Vaši krev a způsobit vysoký krevní tlak, závratě a modřiny. Může se také zvýšit riziko infekce, zejména v nose nebo v krku, nebo infekce močových cest.

V důsledku kastrace se může vyskytnout ztráta chuti k jídlu a úbytek hmotnosti. Ty mohou být způsobeny průjmem, zácpou, nebo zvracením v důsledku hormonálních změn.

Další nežádoucí účinky mohou zahrnovat kašel, dušnost, bolesti hlavy a otoky končetin.

Různé léčby mohou způsobovat různé nežádoucí účinky.

  • Antagonisté LHRH mohou způsobovat alergické reakce.
  • Antiandrogeny mohou způsobovat otoky prsou. Tento jev se nazývá gynekomastie a v některých případech může být bolestivý. K prevenci gynekomastie lze zvolit radioterapii hrudníku před zahájením vlastní hormonální léčby. Ve vzácných případech lze přistoupit k chirurgickému odstranění mléčné žlázy.
  • Antiandrogeny mohou zhoršit návaly horka. Ty mohou být léčeny nízkými dávkami estrogenu. Estrogen může zvyšovat riziko srdečního onemocnění. Flutamid může způsobit průjem.

Vedlejší účinky hormonální terapie jsou individuální. Závisí také na celkovém zdravotním stavu a typu podávané léčby.

Obecně se doporučuje navštěvovat svého lékaře každé 3 měsíce po zahájení hormonální léčby ke sledování klinického stavu a reakce onemocnění na léčbu. Každá návštěva zahrnuje tělesné vyšetření a test PSA. Tyto testy se používají ke sledování léčby. Během těchto návštěv můžete s lékařem probrat možnosti ovlivnění vedlejších účinků léčby. Lékař určí frekvenci kontrol dle vašeho stavu.

Nádorové buňky se časem stávají odolnými vůči hormonální léčbě a rakovina začne opět růst. Jde o stádium kastračně odolné rakoviny prostaty. Jak dlouho trvá, než toto stádium nastane, je individuální, ale obecně jde o 2-3 roky po zahájení hormonální léčby. Více o tomto stádiu onemocnění si můžete přečíst v kapitole Kastračně rezistentní karcinom prostaty.

error: Content is protected !!