Paliativní péče

Koncepce péče s cílem optimalizovat kvalitu života, když není možné se z onemocnění zotavit. Zahrnuje tělesné, psychologické a duchovní aspekty.

error: Content is protected !!