• Go to:

Metoda léčby nádorových onemocnění podávaná současně nebo po hlavní léčbě. Může být podávána jako prevence návratu onemocnění nebo jako součást paliativní péče (viz výše).

error: Content is protected !!