• Go to:

Radiofrekvenční ablace je metodou terapie karcinomu ledviny. Využívá teplo produkované vysokofrekvenčními radiovými vlnami k zabití nádorových buněk. Radiové vlny zasáhnou tumor skrze jehlu. Obvykle je RFA prováděna přes kůži a lékař užívá k vedení jehly ultrazvuk nebo CT (Obr. 1).

S cílem zjistit podtyp tumoru se provádí biopsie obvykle před zahájením terapie. Při tomto zákroku obvykle dostanete lokální anestezii, ale v některých případech je nutná celková anestezie. RFA může být také provedena v průběhu laparoskopie nebo otevřené operace.

Váš lékař může doporučit terapii RFA, jestliže máte malý nádor ledviny (menší než 4 cm) a operace u vás není možná. To může souviset s věkem nebo zdravotním stavem, kdy je operace pro vás nebezpečná.

RFA je účinná a bezpečná terapie pro malé nádory ledvin, ale existuje zde riziko, že po RFA v ledvině zůstanou nádorové buňky. To znamená, že pravděpodobnost recidivy je vyšší než po operaci.

I když postup je bezpečný, je zde riziko komplikací. Mezi nejčastější komplikace patří bolest v okolí ošetřované plochy a píchání nebo brnění pokožky známé jak parestezie. Může nastat také krvácení a ve vzácných případech, může dojít ke krevní transfuzi. Po RFA může unikat moč a shromažďovat se kolem ledviny. Během zákroku může být poraněn močovod, slezina, játra nebo střevo.

Po RFA jsou následné kontroly plánovány každé 3 měsíce. Během nich se používá CT a MRI vyšetření k monitorování ledviny a časné detekci případné recidivy.

RFA může být provedeno vícekrát v případě recidivy nádoru nebo v případě, že je první léčba neúspěšná.

Obr. 1: Ablační terapie zabíjí nádorové buňky buďto zahříváním nebo zmrazením.
Obr. 1: Ablační terapie zabíjí nádorové buňky buďto zahříváním nebo zmrazením.
error: Content is protected !!