• Go to:

Klasifikace

Nádory prostaty jsou klasifikovány v závislosti na stádiu nádoru a stupni agresivity nádorových buněk. Tato dvě kritéria jsou základem pro rozhodnutí o následné léčbě.

Lékař provede řadu vyšetření k lepšímu poznání konkrétního případu. Tělesné vyšetření a zobrazovací metody mohou být použity k popisu stádia onemocnění. Nádor prostaty je klasifikován v závislosti na jeho pokročilosti a na jeho případném šíření do lymfatických uzlin či jiných orgánů.

Stádium nádoru prostaty je založeno na klasifikaci TNM. Urolog sleduje velikost a agresivitu nádoru (T) a podle toho jej ohodnotí stupněm od 1 do 4. Číslo lékař též označí písmenem a, b nebo c v závislosti na velikosti nádoru.

Stav postižení uzlin kolem prostaty popisuje písmeno N. Šíření nádoru do dalších částí těla M. Nádor prostaty obvykle metastazuje do kostí, často do páteře, též do plic, jater nebo mozku. Obrázky 2 až 6 ukazují různá stádia.

Jinou součástí klasifikace je Gleasonovo skóre. Gleasonovo skóre je popsáno patologem na základě vyšetření tkáně z biopsie. Podává informaci o agresivitě nádoru. Na základě vzhledu nádorových buněk může patolog říci, jak rychle nádor poroste.

Gleasonovo skóre

  • Gleasonovo skóre nabývá hodnot mezi 6 a 10. Nádory s vyšším skóre jsou více agresivní a obtížněji léčitelné.
  • Skóre je založeno na uspořádání nádorových buněk. Každý typ uspořádání se hodnotí čísly 1 až 5. Patolog přiřadí skóre dvou nejčastěji se opakujících uspořádání ve vzorcích z biopsie.
  • Příklad: nejčastější uspořádání je hodnoceno jako 3 a druhé nejčastější 4. V tomto případě je Gleasonovo skóre 3 + 4 = 7.

Rozliseni rizik

K rozlišení rizik nemoci je použita kombinace klasifikace nádoru, věku pacienta, zdravotní a rodinná anamnézy a celkového zdravotního stavu.

Konečnou klasifikaci nádoru je definitivně možné stanovit až po provedeném kompletním operačním odstranění prostaty.

Multidisciplinární tým

  • Urolog: lékař specializovaný na onemocnění močových cest, je též operatér
  • Klinický onkolog: Lékař, který se specializuje na všechny typy rakoviny a většinou k jejich léčbě užívá léky (tablety nebo injekční přípravky)
  • Onko-urolog: urolog specializovaný v nádorových onemocněních močových cest, tedy močového měchýře, ledvin, prostaty nebo varlat
  • Radiační onkolog: Specialista používající radiační terapii (ozařování) k léčbě nádorů
  • Patolog: Lékařský specialista, který vyšetřuje tkáně, krev nebo moč za účelem průkazu specifických známek chorob. V léčbě nádorů patolog napomáhá s diagnostikou a klasifikací nádorů
  • Radiolog: lékař specializující se na zobrazovací metody a jejich popis (ultrazvuk, CT, magnetická resonance a další zobrazení k diagnostice a sledování nádorů
error: Content is protected !!