• Go to:

Lékařský výkon, při kterém se odebírá malý vzorek tkáně z těla k vyšetření. Je prováděna za účelem diagnostiky, sledování a léčby.

error: Content is protected !!