• Go to:

Nádory ledvin jsou klasifikovány podle jejich stádia, podtypu a stupně agresivity nádorových buněk. Tyto tři prvky jsou základem pro možný léčebný postup.

Stádium tumoru poukazuje na to, jak pokročilý je nádor, zda jsou či nejsou přítomny metastázy v lymfatických uzlinách či jiných orgánech.

Stádium nádorů ledvin je založeno na klasifikaci TNM (Tumour Node Metastasis classification). Urolog sleduje velikost a invazivnost nádoru (T) a určuje jak je pokročilý na základě 4 stádií. Zároveň kontroluje, zda jsou postiženy nějaké lymfatické uzliny (N) nebo se nádor rozšířil do jiných částí těla (M). Pokud tumor ledvin metastazuje, obecně se šíří do plic, do kostí nebo do mozku. Obrázky 1 až 5 znázorňují jednotlivá stadia.

Podtyp nádoru

edle stádia je důležitý také podtyp nádoru ledvin. Podtyp je určen patologem a tento postup je znám jako histopatologická analýza. Specialista zkoumá nádorovou tkáň cestou biopsie nebo po jejím odstranění během chirurgického zákroku. Renální biopsie není standardní metodou v diagnostice nádoru ledvin. Ve většině případů nebude podtyp vašeho tumoru znám do operace.

Existují různé podtypy nádorů ledvin. Většina nádorů ledvin jsou renální karcinomy (okolo 80-85 %). Z nichž nejčastějším podtypem je světlobuněčný renální karcinom (80 %), 10 % zahrnuje papilární renální karcinom a 5 % chromofobní renální karcinom. Zbývajících 5 % renálních karcinomů zahrnuje karcinom ze sběrných kanálků (nebo-li Duct-Bellini-Carcinoma) a dále řada neobvyklých a dědičných karcinomů.

Pokud je u vás diagnostikován vzácný tumor ledvin, lékař vám poskytne podrobné informace o různých možnostech terapie. Tyto se mohou lišit od terapie běžnějších podtypů nádorů ledvin. Možnosti terapie jsou konzultovány multidisciplinárně týmem lékařů, k nalezení nejlepšího možného postupu léčby. (Viz Lékařský tým).

Benigní tumory

Některé nádory v ledvinách nejsou zhoubné. Jsou známé jako benigní nádory ledvin. Nejčastějšími benigními nádory ledvin jsou onkocytomy a angiomyolipomy.

Onkocytomy jsou obvykle diagnostikovány po histopatologické analýze, protože pouhé zobrazovací vyšetření nemůže tento nádor jistě potvrdit. Nejčastější terapeutickou volbou tohoto tumoru je parciální nefrektomie a aktivní sledování. Více o těchto možnostech léčby se dočtete v kapitole Lokalizovaný karcinom ledvin.

Angiomyolipom (AML) je benigní tumor. U žen se vyskytuje 4krát častěji. Obvykle je diagnostikován za pomoci ultrazvuku, CT nebo MRI vyšetření, případně pokud nádor krvácí a způsobuje příznaky. Ačkoliv je AML benigní tumor, riziko spontánního krvácení se zvyšuje, když se tumor stále zvětšuje. Chirurgické odstranění nádoru je doporučeno pokud:

  • Máte velký AML (velikost tumoru větší než 4 cm)
  • Jste žena do 45 let
  • Nádor způsobuje příznaky
  • Je pro vás v akutním případě obtížné navštívit lékaře, protože bydlíte daleko od nemocnice či máte sníženou pohyblivost

Obecně platí, že AML je odstraněn parciální nefrektomií, ale v některých případech může být nutné odstranit celou ledvinu. Radikální nefrektomie je doporučena v případě závažného krvácení z nádoru.

Renální cysty

Některá ložiska vyskytující se v ledvinách nejsou nádory, ale renální cysty. Jedná se o vaky umístěné v ledvinách naplněné tekutinou, které jsou dobře rozpoznatelné na CT zobrazení. Cysty mohou být maligní. V těchto případech je třeba je odstranit chirurgicky.

Grading systém – stupeň agresivity

Jedná se o třetí složku v klasifikaci, která hodnotí agresivitu nádorových buněk. Pro toto stanovení je nejvíce běžně používaný Fuhrmanové jaderný grade (stupeň agresivity). Patolog klasifikuje nádor do jednoho ze čtyř stupňů.

Obr. 1: Stage I (stadium I) tumoru ledviny je nádor do 7 cm, omezen na ledvinu.
Obr. 1: Stage I (stadium I) tumoru ledviny je nádor do 7 cm, omezen na ledvinu.
Obr. 2: Stage II – nádory jsou stale omezeny na ledvinu, ale větší než 7 cm.
Obr. 2: Stage II – nádory jsou stale omezeny na ledvinu, ale větší než 7 cm.
Obr. 3: Stádium III – nádory se rozšířily do renální žíly, tukové tkáně v okolí ledviny (perirenálního tuku) nebo do vena cava.
Obr. 3: Stádium III – nádory se rozšířily do renální žíly, tukové tkáně v okolí ledviny (perirenálního tuku) nebo do vena cava.
Obr. 4: Stádium IV – nádory se rozšířily mimo ledvinu za renální fascii a do nadledvin. V této fázi je někdy postižena jedna nebo více lymfatických uzlin.
Obr. 4: Stádium IV – nádory se rozšířily mimo ledvinu za renální fascii a do nadledvin. V této fázi je někdy postižena jedna nebo více lymfatických uzlin.
Obr. 4: Stádium IV – nádory se rozšířily mimo ledvinu za renální fascii a do nadledvin. V této fázi je někdy postižena jedna nebo více lymfatických uzlin.
Obr. 4: Stádium IV – nádory se rozšířily mimo ledvinu za renální fascii a do nadledvin. V této fázi je někdy postižena jedna nebo více lymfatických uzlin.

Lékařský tým

  • Urolog: urolog se specializuje na onemocnění močového traktu
  • Onkolog: onkolog se specializuje na všechny typy nádorů
  • Unko-urolog: unko-urolog se specializuje na urologické nádory, např. nádor močového měchýře, ledvin, prostaty nebo varlat.
  • Patolog: patolog studuje tkáně, krev nebo moč k pochopení specifických vlastností onemocnění. Při terapii nádoru ledvin pomáhá patolog s klasifikací tumoru.
  • Radiolog: radiolog se specializuje na zobrazovací techniky a analyzuje ultrazvukové, CT, MRI nebo jiné vyšetření za účelem diagnózy či kontroly tumoru.

Individuální prognóza

Po stanovení diagnózy a klasifikace vás lékař bude informovat o různých možnostech terapie a sledování. Doporučený léčebný postup je založen na stádiu TNM, Fuhrmanové gradu a podtypu tumoru. Klasifikace umožňuje také odhad individuální prognózy. Nicméně mějte na paměti, že tato predikce nebere v úvahu neočekávaný vývoj onemocnění.

error: Content is protected !!