• Go to:

Kryoterapie, známa jako kryoablace, je alternativou léčby karcinomu ledvin. Používá kapalný plyn, nejčastěji kapalný dusík nebo argon, k zabití nádorových buněk zmrazením. Kapalný plyn zasáhne tumor skrze jehlu. S cílem zjistit podtyp tumoru, se obvykle provádí biopsie před zahájením terapie.

Obvykle je kryoterapie prováděna přes kůži a lékař užívá pro vedení jehly ultrazvuk nebo CT (Obr. 1). Kryoterapie může být také provedena v průběhu laparoskopie nebo otevřené operace. V průběhu zákroku je teplota ledvinné tkáně a okolních orgánů pečlivě kontrolována tepelnými senzory.

Lékař může navrhnout kryoterapii, jestliže máte malý nádor ledviny (menší než 4 cm) a operace u vás není nejlepší volbou. To může souviset s věkem nebo zdravotním stavem, kdy je operace pro vás nebezpečná.

Kryoterapie je účinná a bezpečná terapie pro malé nádory ledvin, ale existuje zde riziko, že v ledvině po výkonu zůstanou nádorové buňky. To znamená, že pravděpodobnost recidivy je vyšší než po operaci.

Ačkoli je postup bezpečný, je zde riziko komplikací. Mezi nejčastější komplikace patří krvácení a hromadění krve uvnitř ledviny známé jako perirenální hematom. Během zákroku může být poraněn močovod, slezina, játra nebo střevo. Můžete dojít také parestezii v okolí ošetřené plochy projevující se jako píchání či mravenčení pokožky.

Po kryoterapii jsou následné kontroly plánovány každé 3 měsíce. Během nich se používá CT a MRI vyšetření k monitorování ledviny a časné detekci případné recidivy.

Kryoterapie může být provedena vícekrát v případě recidivy nádoru nebo v případě, že je první léčba neúspěšná.

Obr. 1: Ablační terapie zabíjí nádorové buňky buďto zahříváním nebo zmrazením.
Obr. 1: Ablační terapie zabíjí nádorové buňky buďto zahříváním nebo zmrazením.
error: Content is protected !!