• Go to:

Erektilní dysfunkce (ED) je častým problémem mužů. Ačkoliv pacienta neohrožuje přímo na životě, může mít negativní dopad na kvalitu jeho života. ED souvisí mimo jiné se srdečními onemocněními, které je pak důležité patřičně léčit. K léčbě ED je k dispozici několik možných léčebných přístupů, před zahájením léčby je však nutné nejvhodnější metodu posoudit individuálně dle stavu pacienta.

Tato kapitola obsahuje obecné informace o léčbě ED, která se ale může v různých zemích lišit.

error: Content is protected !!