• Go to:

Nádory ledvin se mohou šířit do ostatních orgánů nebo lymfatických uzlin. Toto se nazývá metastatickým onemocněním. U metastatického onemocnění se nádor ledviny označuje jako primární nádor a nádory v jiných orgánech se označují jako metastázy. Váš lékař vám může doporučit operační léčbu metastatického onemocnění, obvykle s kombinací antiangiogenní terapie, také známou jako cílená terapie. Ve vzácných případech je také užívána imunoterapie. Pro léčbu metastáz může být doporučena radioterapie.

Obecně platí, že metastatické onemocnění nelze vyléčit. Terapie metastatického onemocnění si klade za cíl redukovat velikost primárního tumoru a metastáz. To vám dává šanci žít déle a mít méně příznaků.

Tato část popisuje různé možnosti terapie, o kterých byste se měli poradit se svým lékařem.

Toto je obecné sdělení, které není specifikováno pro vaše konkrétní potřeby. Mějte na paměti, že se situace může lišit v různých zemích.

V případě, že karcinom ledvin metastazuje, obecně se šíří do plic, kostí, vzdálených lymfatických uzlin nebo do mozku (Obr. 1). Metastázy mohou být vidět na CT vyšetření, a to buď na počátku diagnózy, anebo v průběhu následujících kontrol po léčbě. Rovněž by mohly být odhaleny díky příznakům, které způsobují.

Metastatické onemocnění může být asymptomatické nebo způsobovat různé příznaky podle toho, kam se rakovina rozšířila. Nejčastějšími příznaky jsou přetrvávající kašel v případě plicních metastáz nebo bolesti kostí, pokud se do nich rakovina rozšířila.

Obr. 1: Metastazující nádor ledviny se může šířit do plic, kostí nebo mozku.
Obr. 1: Metastazující nádor ledviny se může šířit do plic, kostí nebo mozku.

Možnosti terapie

Pokud máte metastatické onemocnění, doporučuje se chirurgické odstranění ledviny k redukci velikosti tumoru a zmírnění příznaků. Tento postup se nazývá cytoredukční nefrektomie. Tento zákrok je možný jen pokud jste schopni podstoupit operaci. Po úspěšném zákroku můžete žít déle a s menším počtem vedlejších účinků.

Pokud metastázy způsobují velkou bolest nebo jiné symptomy, můžete podstoupit další operaci k odstranění těchto metastatických tumorů. Lékař vám toto může doporučit, jestliže jste schopni podstoupit velký operační výkon.

Pokud primární tumor není velký nebo vaše druhá ledvina nemá dobrou funkci, může lékař doporučit cytoredukční částečnou nefrektomii. Během této operace lékař ponechá co nejvíce zdravé ledvinné tkáně intaktní.

U metastatického onemocnění se obvykle operace kombinuje s farmakoterapií. Existuje několik typů medikamentózní terapie pro karcinom ledvin:

Nejčastěji užívanou farmakoterapií pro karcinom ledviny je antiangiogenní terapie.

Lékař může doporučit farmakoterapii před chirurgickým zákrokem pro zmenšení tumoru, aby mohl být následně odstraněn. V některých případech je antiangiogenní terapie užívána před chirurgickým zákrokem k ověření reakce tumoru na její účinek. Reaguje-li dobře, pokračuje terapie po operaci. Je rovněž možné, že vám lékař doporučí farmakoterapii pouze po výkonu.

Pokud operace možná není, začnete s farmakoterapií ihned. Tyto léky ovlivňují mechanismy, které nádor užívá k růstu. Obecně platí, že se používá antiangiogenní terapie. Ve vzácných případech může být doporučena imunoterapie. Medikamentózní terapie může zmírnit vaše symptomy a může zmenšit primární tumor a metastázy.

Pokud metastázy stále způsobují po operaci nebo při užívání farmakoterapie příznaky, může vám dále pomoci radioterapie.

Zde jsou některá témata, o kterých byste se měli poradit s lékařem, pokud plánujete způsob terapie.

  • Vaše anamnéza
  • Vaše renální funkce
  • Zda máte jeden nebo více nádorů v jedné nebo v obou ledvinách
  • Kam se rakovina rozšířila
  • Druh léčby dostupný ve vaší nemocnici
  • Odbornost lékaře. Zeptejte se svého lékaře na jeho/její zkušenosti s doporučenou možností léčby
  • Vaše osobní preference a hodnoty
  • Pomoc v průběhu léčby

Paliativní péče u zhoubných nádorů ledvin

V některých případech není možné nádor ledvin zcela vyléčit. Pokud již léčba není dlouhodobě úspěšná, může být nabídnuta paliativní péče, abyste se cítili lépe.

error: Content is protected !!