• Go to:

Lekár a zdravotná sestra vykonajú sériu vyšetrení vedúcich k objasneniu vašich príznakov či ťažkostí. To sa nazýva diagnóza.

Príznaky uvedené v predchádzajúcej časti môžu poukazovať nielen na BPH, ale aj na mnoho iných chorôb. To je dôvod, prečo budete musieť podstúpiť niekoľko vyšetrení, aby lekár mohol stanoviť diagnózu. Najprv lekár alebo zdravotná sestra odoberie anamnézu a vykoná telesné vyšetrenie. Potom sa môže vykonať vyšetrenie moču, krvi a zrealizujú sa snímky vášho močového mechúra a prostaty, eventuálne ďalšie testy, ak to bude potrebné.

Táto časť poskytuje všeobecné informácie o diagnóze a postupoch, ktoré sa v rôznych krajinách môžu líšiť.

Anamnéza

Lekár odoberie podrobnú anamnézu a bude vám klásť otázky týkajúce sa príznakov. Môžete pomôcť svojmu lekárovi tým, že sa na konzultáciu pripravíte:

 • Urobte si zoznam predchádzajúcich chirurgických zákrokov
 • Urobte si zoznam liekov, ktoré užívate
 • Uveďte iné ochorenia, ktorými trpíte
 • Popíšte svoj životný štýl (fyzická aktivita, fajčenie, alkohol a strava)
 • Popíšte aktuálne príznaky / ťažkosti
 • Uveďte, ako dlho ťažkosti mate

Lekár vás môže tiež požiadať o vyplnenie dotazníka, aby objasnil vaše ťažkosti, ako často sa vyskytujú a ako veľmi ovplyvňujú kvalitu vášho života. Existuje niekoľko dotazníkov, vrátane IPSS dotazníka, ICIQ Male LUTS, Danish Prostate Symptom Score (DAN-PSS). Najviac používaný dotazník je Medzinárodné prostatické symptómové skóre (IPSS). Skladá sa zo siedmich otázok na zhodnotenie závažnosti príznakov na stupnici od 0 do 5, od miernych až po ťažké.

Telesné vyšetrenie

Váš lekár alebo zdravotná sestra vykonajú všeobecné telesné vyšetrenie. Bude zahŕňať kontrolu:

 • Naplneného močového mechúra (močový mechúr môže byť preťažený, ak nie je úplne prázdny)
 • Poškodenie kože na penise a miešku (známka močovej inkontinencie)
 • Výtoku z močovej trubice (príznak infekcie)
 • Abnormalít na penise, miešku a semenníkoch

Okrem toho vykoná lekár rektálne vyšetrenie prstom, aby posúdil veľkosť, tvar a štrutkúry prostaty (Obr. 1). Toto vyšetrenie sa nazýva digitálne rektálne vyšetrenie (DRE) alebo vyšetrenie per rectum.

Obr. 1: Vyšetrenie per rectum na posúdenie veľkosti, tvaru a štruktúry prostaty.
Obr. 1: Vyšetrenie per rectum na posúdenie veľkosti, tvaru a štruktúry prostaty.

Mikční denník

Váš lekár vás môže požiadať, aby ste si viedli mikčný denníka. Do denníka si zaznamenáte, ako často a koľko tekutín vypijete, ako často chodíte močiť a koľko vymočíte. Mikčný denník je dôležitý, pretože pomáha vášmu lekárovi objasniť vaše ťažkosti a príznaky.

Objem moču môžete doma ľahko merať pomocou odmerky. Pomocou stopiek môžete zaznamenať dobu močenia. Poznamenajte si množstvo moču (v mililitroch) a čas trvania močenia (v sekundách) (Obr. 2).

Obr. 2: Meranie prietoku moču doma.
Obr. 2: Meranie prietoku moču doma.

Vyšetrenie moču

Budete musieť poskytnúť vzorku moču na vyšetrenie. To ukáže, či máte infekciu močových ciest, a potvrdí alebo vylúči stopy krvi v moči.

Uroflowmetria

Uroflowmetria je jednoduchý test, ktorý elektronicky zaznamenáva prúd moču. Možno ho jednoducho vykonať v súkromí v nemocnici alebo na klinike. Vymočíte sa do prístroja, ktorý sa nazýva uroflowmeter. Toto vyšetrenie pomôže zistiť, či zväčšená prostata spôsobuje blok v oblasti dolných ciest močových.

Vyšetrenie krvi

V rámci stanovenia diagnózy lekár vykoná vyšetrenie krvi na zistenie funkcie obličiek. Lekár tiež môže odporučiť skontrolovať hladinu prostatického špecifického antigénu (PSA). PSA je proteín produkovaný prostatou, ktorý môže byť zvýšený u mužov s benígnou hyperpláziou prostaty, zápalom alebo rakovinou prostaty. Lekár vám vysvetlí možné dôsledky tohto testu pred tým, než vám ho odporučí.

Zobrazovanie močových ciest

Podstúpite ultrasonografiu (tiež známu ako ultrazvuk), ktorá používa vysokofrekvenčné zvukové vlny na vytvorenie obrazu vášho močového mechúra a prostaty.

Lekár alebo zdravotná sestra prezrie váš močový mechúr pomocou ultrazvuku, skontroluje, či a koľko moču ostáva v močovom mechúre po močení. Tieto informácie pomáhajú zistiť, či sú vaše ťažkosti spôsobené chronickou retenciou moču, čo môže byť komplikáciou BPH.

Ultrazvuk môže byť tiež použitý na odmeranie objemu prostaty. Pomôže to pri výbere najvhodnejšieho spôsobu liečby.

Urodynamické vyšetrenie

Urodynamické vyšetrenie sa vykonáva na účely získania informácií o vašom močení a práci svalov močového mechúra. Počas vyšetrenia vám lekár zavedie cievku do močovej trubice a konečníka na meranie tlaku v močovom mechúre a v bruchu.

Močový mechúr sa pomaly napĺňa sterilnou vodou cez cievku v močovej trubici. Týmto spôsobom je simulované plnenie močového mechúra močom. Po naplnení močového mechúra sa vymočíte do uroflowmetra.

Výsledky vyšetrenia sa zobrazujú na obrazovke, ktorá je pripojená k meracím cievkam. Niekedy sa test zopakuje na zistenie presných výsledkov, ale cievky zostávajú počas druhého vyšetrenia na rovnakom mieste.

Váš lekár sa môže rozhodnúť pre uvedené vyšetrenie, ak:

 • Máte neurologické ochorenie (dysfunkciu)
 • Ste po operácii panvy alebo operácii prostaty
 • Po močení vám ostáva moč v močovom mechúre
 • Je BPH neobvyklá pre vašu vekovú skupinu
 • Urológ potrebuje viac informácií na objasnenie vašich ťažkostí
error: Content is protected !!