• Go to:

(Lower urinary tract symptoms) = symptómy dolných ciest močových. Termín používaný pre príznaky spôsobené BPH, ktoré môžu poukazovať i na iné choroby, ktoré postihujú močové cesty (viď tiež močové cesty = močový trakt).

error: Content is protected !!